Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Seznam vybraných projektů 3. Výzvy PRV

Seznam projektů podaných v 3. Výzvě PRV MAS Vladař, které splnily náležitosti přijatelnosti a následně byly schváleny Rozhodovací komisí MAS Vladař k financování.

V příloze tohoto článku naleznete zápisy z jednání Výběrové a Rozhodovací komise a "Seznam projektů podaných v 3. Výzvě PRV MAS Vladař", které splnily náležitosti administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti na MAS, věcného hodnocení Výběrové komise a následně byly schváleny Rozhodovací komisí MAS Vladař k financování.

Dále v přílohách naleznte "Seznam hraničních projektů" - co to znamená Hraniční projekt?

  • jedná se o projekt, který je první nepodpořený (nevybraný) projekt v dané fiši a zároveň splňuje minimální stanovenou hranici bodů
  • Rozhodovací komise MAS může doplnit výši alokace z jiné fiše a tento hraniční projekt podpořit / schválit

 

Kontaktní osoby:

  • Ladislav Vopat, manažer PRV - CLLD MAS Vladař
    e-mail: ladislav.vopat(vložtezavináč)vladar.cz
    mobil: +420 776 504 750

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 25.4.2019