Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

ARCHIV tabulky k 31. 12. 2022

AKTUALIZACE tabulky k 14. 01. 2022

Opatření - fiše MAS Vladař v programovém rámci IROP, programové období 2014 - 2020

Poznámky k tabulce:

 • Částky jsou uvedeny ve výši 95% - Evropské fondy / příspěvek Unie
 • Vysvětlení alokace IROP 2014 - 2020, INFORMACE k jednotlivým fiším IROP MAS Vladař
  • IROP 6 - v roce 2021 nebyla vyhlášená a otevřená výzva, alokace byla vyčerpána v rámci 8. výzvy IROP 6, další informace viz tabulka
  • IROP 5 - dne 15. 11. 2021 byla vyhlášená a otevřená v programovém období poslední výzva MAS Vladař, v pořadí č. 17., která byla zaměřena na podporu základního a neformálního vzdělávání. Přijaté žádosti o podporu jsou nyní v procesu hodnocení.
  • IROP 4 - v roce 2021 nebyla vyhlášená a otevřená výzva, poměrná finanční část byla využita na potřebné vyrovnání kurzového rozdílu, zbývající alokace byla využita v roce 2021 na vyhlášení 16. výzvy IROP 1 a 17. výzvy IROP 5, další informace viz tabulla
  • IROP 3 - v roce 2021 nebyla vyhlášená a otevřená výzva, většinová alokace byla vyčerpána v rámci 1. výzvy IROP 3, poměrná finanční část byla využita na potřebné vyrovnání kurzového rozdílu, zbývající ("drobná") alokace byla využita na posílení výzvy ve fiši IROP MAS Vladař, další informace viz tabulka
  • IROP 2 - v roce 2021 nebyla vyhlášená a otevřená výzva, zbývající alokace byla využita v roce 2021 na vyhlášení 17. výzvy IROP 5, další informace viz tabulla
  • IROP 1 - ke dni 30. 6. 2021 byl uzavřen příjem žádostí o podporu u 16. výzvy, kdy dne 29. 11. 2021 byly úspěšně vyhodnocené projekty na MAS Vladař předány k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR (IROP), kde nyní probíhá ještě proces hodnocení.
Opatření - fiše

Název opatření

Alokace na celé programové období

Změna alokace, přesun na výzvy z důvodu finančního převisu, kurzový rozdíl

95% v období 2014 - 2020

NÁHRADNÍ PROJEKTY

95% v období 2014 - 2020

Čerpané finance z evropských fondů (vyplacené a zazávazkované s vazbou na vydané PA, celková částka uvedena včetně finančních převisů výzev)

95% v období 2014 - 2020

Plán vyhlášení výzvy v roce 2022

IROP 1

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

16.560.000,00 Kč

16.210.585,75 Kč

2.602.483,90 Kč

15.009.175,27 Kč

V roce 2022 již MAS Vladař nebude vyhlašovat výzvy v operačním programu IROP. Dle pravidel a platnosti výzev IROP bylo možné poslední výzvy vyhlásit v roce 2021 a to nejpozději k 15. 11. 2021. MAS Vladař v této době vyhlásila také poslední výzvu, v pořadí 17., která byla zaměřena na podporu základního a neformálního vzdělávání, viz článek.

IROP 2

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

3.310.000,00 Kč

3.553.548,65 Kč

00,00 Kč

3.523.409,07 Kč

IROP 3

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

22.080.000,00 Kč

18.166.659,53 Kč

00,00 Kč

18.009.464,04 Kč

IROP 4

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

11.040.000,00 Kč

6.657.617,25 Kč

00,00 Kč

3.278.677,68 Kč

IROP 5

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

55.210.000,00 Kč

56.444.999,57 Kč

2.844.515,71 Kč

59.934.518,35 Kč

IROP 6

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kultruního dědictví

2.210.000,00 Kč

2.210.000,00 Kč

00,00 Kč

2.210.000,00 Kč

Celková alokace IROP (programové období  2014 - 2020)

110.410.000,00 Kč

103.243.410,57 Kč

5.446.999,61 Kč

101.965.244,41 Kč

Harmonogram výzev - viz článek

  © MAS Vladař 2016