Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: MAS Vladař o.p.s. /

Služby poskytované MAS Vladař o.p.s.

MAS Vladař o.p.s. poskytuje následující služby :

  • Realizace projektů rozvoje venkovské oblasti MAS Vladař
  • Poradenství pro NNO
  • Činnost pověřence správce osobních údajů (dle požadavků nařízení EK, tzv. GDPR)
  • Zpracování akčních plánů, územních studií, plánů rozvoje obcí

    © MAS Vladař 2016