Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM ÚSTECKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK
Aktuality:

MAS Vladař vyhlašuje výzvu na podporu komunitního života na venkově v Ústeckém kraji

Po roční pauze je tady opět výzva "Podpora komunitního života venkově"!
Můžete získat podporu až 20 000 Kč na veřejně prospěšné projekty zaměřené na kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací aktivity dětí, mládeže a dospělých. Podporu je možné žádat také na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejného prostoru. Lze podpořit nákup služeb, vybavení, zařízení apod.


MAS Vladař vyhlašuje ve spolupráci s Ústeckým krajem výzvu "Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK".
V rámci této výzvy můžete obdržet dotaci 5 až 20 000 Kč. Výše podpory činí 80 % CZV. Stačí vyplnit krátký formulář.

Podporu je možné žádat na aktivity, které byly nebo budou realizovány v období od 1. 7. 2021 do 21. 3. 2022!

Žádosti o podporu můžete podávat do 26. 11. 2021.

Více informací o výzvě naleznete zde: Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK

Kontaktní osoba pro výzvu:

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 27.10.2021