Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař / GRANTOVÝ PROGRAM ÚSTECKÉHO KRAJE /

Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK

Ke stažení:

Stáhnout vše

MAS Vladař vyhlašuje za podpory Ústeckého kraje výzvu "Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK"

Podporovaná témata:

  • veřejně prospěšné projekty zaměřené na kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací aktivity dětí, mládeže a dospělých ve prospěch obyvatel obcí na území MAS Vladař v Ústeckém kraji

Termín příjmu žádostí: od 27. 10. 2021 12:00 do 26. 11. 2021 24:00

Výše podpory: max. 80% celkových způsobilých výdajů

Spoluúčast: min. 20% celkových způsobilých výdajů

Maximální výše podpory:  20 000 Kč

Minimální výše podpory: 5 000 Kč

Celková finanční alokace výzvy: 264 938 Kč

Kontaktní osoba pro výzvu:

Aktuality k tématu Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK:

© MAS Vladař 2016