Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK Program rozvoje Ústeckého kraje
Aktuality:

Ukončen příjem žádostí do výzvy MAS Vladař - Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK

O půlnoci 26. listopadu byl uzavřen příjem žádostí do výzvy "Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK"
Kolik žádostí jsme obdrželi a co se nyní bude s žádostmi dít? To vše se dozvíte v tomto článku.


V rámci programu Ústeckého kraje získal MAS Vladař pro své území získal 264 938 Kč. Žadatelé mohli od 27. října do 26. listopadu podávat žádosti na podporu svých projektů (ve výši 5 - 20 000 Kč). 

Obdrželi jsme celkem 18 žádostí, které dohromady žádají o 275 991 Kč (seznam žádostí o podporu naleznete v příloze). O tom, které projekty budou podpořeny, rozhodne jejich hodnocení a následný výběr.

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ
Nyní Vaše žádosti zpracováváme. Do deseti pracovních dní od ukončení příjmu žádostí bude zpracována kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektu.
V případě, že žádost obsahuje formální nedostatky (např. identifikační údaje žadatele), obdrží žadatel na kontaktní e-mail výzvu k nápravě. Žadatel bude mít možnost opravit nedostatky do pěti pracovních dní. Pokud nedojede do dané lhůty k nápravě, bude žádost z dalšího hodnocení vyloučena. O vyloučení bude žadatel informován prostřednictvím kontaktního e-mailu. 

Následně proběhne kontrola věcného hodnocení, která proběhne do 15 pracovních dní od od ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Žádosti, které neobdrží minimální počet 50 bodů, budou z hodnocení vyřazeny. Žádosti, které obdržely minimální počet bodů, budou předloženy Výběrové komisi. Výběrová komise žádosti ohodnotí a seřadí podle bodového ohodnocení (od nejvyšší po nejnižší, v případě shody bodů rozhoduje čas doručení žádosti). 

VÝBĚR PROJEKTŮ

Další fází je výběr projektů k podpoře, který provádí Rozhodovací komise. Ta na základě doporučení Výběrové  komise rozhodne, které projekty budou schváleny k realizaci. O závěru Rozhodovací komise budou všichni žadatelé informování prostřednictví kontaktního e-mailu (do patnácti pracovních dní po ukončení věcného hodnocení).

ZÁVĚREČNÉ VÝSLEDKY HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ MŮŽETE OČEKÁVAT V LEDNU 2022!

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 29.11.2021