Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM ÚSTECKÉHO KRAJE Podpora komunitního života na venkově - ÚK Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK
Aktuality:

VÝBĚR PROJEKTŮ doporučených k financování ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK

Ve čtvrtek 20. ledna proběhlo v prostorách kanceláře MAS Vladař jednání Rozhodovací komise, která zde vybrala projekty doporučené k financování ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK.

Do této výzvy jsme přijali celkem osmnáct žádostí o podporu. Rozhodovací komisi byly představeny jednotlivé žádosti a výsledky jejich věcného hodnocení. Dvě žádosti odbdržely v rámci věcného hodnocení méně bodů, než minimální požadovaný počat (50 bodů). Všech šestnáct zbylých žádostí splnilo podmínky věcného hodnocení. Jelikož alokace výzvy byla dostačující, doporučila Rozhodovací komise k financování všech šestnáct projektů.

Pořadové číslo Registrační číslo projektu Žadatel Obec Projekt  Požadovaná dotace  Věcné hodnocení (body) Splnil/nesplnil podmínky VH Projekt k podpoře doporučen/nedoporučen
k financování
1. 2021/ÚK/1/2 Obec Zálužice Zálužice Vánoční tvoření, setkání žen a dětí, seniorů 7 200,00 Kč 100 Splnil Doporučeno k financování
2. 2021/ÚK/1/15 Okrašlovací spolek, z.s Stroupeč Společné adventní zpívání a Umístění laviček pro komunitní setkávání 9 344,00 Kč 100 Splnil Doporučeno k financování
3. 2021/ÚK/1/1 Společenstvo pro památky Podbořanska, z.s. Očihov Obnova zaniklé cesty spojující Očihov - Vroutek, Kryry a Valov 14 999,28 Kč 95 Splnil Doporučeno k financování
4. 2021/ÚK/1/4 VEEV, z.s. Petrohrad časopis Za plotem 9 600,00 Kč 95 Splnil Doporučeno k financování
5. 2021/ÚK/1/7 Okrašlovací spolek Líčkov Liběšice Doplnění výsadby stromů na NS Liběšice 14 871,00 Kč 90 Splnil Doporučeno k financování
6. 2021/ÚK/1/9 Obec Vilémov Vilémov Opožděný dětský den a taneční zábava 11 500,00 Kč 90 Splnil Doporučeno k financování
7. 2021/ÚK/1/14 ZŠ a MŠ Vilémov, okres Chomutov Vilémov Tvořivé dílny 15 000,00 Kč 90 Splnil Doporučeno k financování
8. 2021/ÚK/1/3 Tělovýchovná jednota Spartak Lubenec, z.s. Lubenec Vánoční turnaj ve stolním tenise 13 224,00 Kč 85 Splnil Doporučeno k financování
9. 2021/ÚK/1/8 Obec Libědice Libědice Libědická NECKYÁDA aneb HRY BEZ HRANIC 19 657,00 Kč 80 Splnil Doporučeno k financování
10. 2021/ÚK/1/10 Základní a Mateřskáškola Tuchořice Tuchořice Tvořivé a kreativní centrum při ZŠ a MŠ Tuchořice 12 000,00 Kč 80 Splnil Doporučeno k financování
11. 2021/ÚK/1/16 1. česká společnost Podbořany Pohádková cesta kolem světa Podbořany 9 600,00 Kč 80 Splnil Doporučeno k financování
12. 2021/ÚK/1/18 Mateřské centrum jablíčko z Nepomyšle, z.s. Nepomyšl Jaro v jablíčku 20 000,00 Kč 80 Splnil Doporučeno k financování
13. 2021/ÚK/1/6 Obec Krásný Dvůr Krásný Dvůr Sraz rodáků 20 000,00 Kč 75 Splnil Doporučeno k financování
14. 2021/ÚK/1/5 Obec Veliká Ves Veliká Ves Výsadba zeleně kolem sochy sv. Floriana 20 000,00 Kč 70 Splnil Doporučeno k financování
15. 2021/ÚK/1/17 ZKO Nepomyšl Nepomyšl Stromy pro společnou pohodu 20 000,00 Kč 70 Splnil Doporučeno k financování
16. 2021/ÚK/1/13 Zámecký spolek Krásný Dvůr, z.s. Krásný Dvůr Kdo si hraje, nesmutní 20 000,00 Kč 65 Splnil Doporučeno k financování
17. 2021/ÚK/1/12 Turnajový král z.s. Žatec Tenisová exhibice 15 000,00 Kč 45 Nesplnil Nedoporučeno k financování
18. 2021/ÚK/1/11 Turnajový král z.s. Staňkovice Chmel cup 20 000,00 Kč 40 Nesplnil Nedoporučeno k financování
Článek vyšel : 20.1.2022