Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Komunitní Energetika na území MAS Vladař Nová zelená úsporám light
Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Nová zelená úspora LIGHT - co si připravit k podání žádosti

9.1.2023 bude otevřen příjem žádostí NZÚ Light, velice zjednodušená možnost podpořit investice do energetických úspor specifikovaných skupin. MAS Vladař zdarma pomáhá s přípravou žádostí, jak se připravit, koho kontaktovat?

Pravidla pro žadatele: https://novazelenausporam.cz/files/documents/storage/2022/12/06/1670319709_NZ%C3%9A%20Light_Z%C3%A1vazn%C3%A9%20pokyny%20pro%20%C5%BEadatele_12-2022.pdf

K podání žádosti je třeba registrovat se na portále https://zadosti.sfzp.cz/AISPortal, k registraci je ale potřeba elektronická identita občana tu lze zdarma a snadno získat po registraci https://www.identitaobcana.cz/ProfileRegistration. K registraci budete potřebovat email a mobilní telefon. Po registraci doporučujeme využít k aktivaci CzechPoint (obecní úřad, pošta). Při registraci postupujte dle instrukcí, pokud máte obavy můžete shlédnout videonávod nebo využít naší pomoci.

Žádost si můžete podat sami, případně svěřit podání nám. Každopádně bude třeba připravit podklady:

  • Odborný posudek - vyplňujeme na MAS, případně kolegové z EKIS.
  • Doklad o vedení účtu - foto/sken smlouvy o vedení účtu na který bude poukázána dotace, případně alespoň výpis z účtu (musí být vidět jméno žadatele a číslo účtu)
  • Doklad o přiznání důchodu/příspěvku na bydlení (prokazující způsobilost žadatele)
  • Fotodokumentace současného stavu

Žádat lze na projekty, které jsou realizovány od 12.9.2022, popkud již máte hotovo, můžete přiložit také:

  • Zprávu o provedených opatřeních - vyplňuje MAS, případně EKIS
  • Fotodokumentace průběhu a výsledku

Koho u nás kontaktovat:

Potřebujete si to propočítat? Zkuste online kalkulačku: http://tools.refsite.cz/Dotace.html

 

Galerie :

Článek vyšel : 3.1.2023