Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: MAS Vladař o.p.s. /

Komunitní Energetika na území MAS Vladař

MAS Vladař o.p.s. se hlásí k novému pojetí udržitelné výroby a spotřeby energií na svém území. Chápeme energie jako jeden z regionálních produktů v kterém budeme podporovat co největší soběstačnost. Komunitní energetika se jeví jako jedna z cest.

Jsme členem platformy komunitní energetiky při NS MAS ČR. Rádi Vám pomůžeme s konzultací projektových záměrů, vznikem energetických společenstev či družstev (máme pro Vás připraveny vzorové zakládací dokumenty, inspirativní příklady).

Zajímá Vás téma? Spojte se s námi - Josef Ryšavý: 608 025 123, josef.rysavy@vladar.cz

Kde hledat informace:

Aktuality k tématu Komunitní Energetika na území MAS Vladař:

© MAS Vladař 2016