Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Grantový program na území KARLOVARSKÉHO KRAJE
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

MAS Vladař vyhlašuje výzvu na podporu komunitního života na venkově na území Karlovarského kraje 2024

Zažádejte si o podporu až 40 000 Kč na společenské, kulturní, sportovní nebo vzdělávací akce ve prospěch obyvatel obcí na území MAS Vladař v KK. Podporu je možné získat i na veřejně prospěšné projekty zaměřené na obnovu a údržbu občanské vybavenosti a veřejného prostoru. Lze podpořit také nákup služeb, vybavení, zařízení apod.

MAS Vladař vyhlašuje ve spolupráci s Karlovarským krajem výzvu "Podpora komunitního života na venkově na území KK 2024".
V rámci této výzvy můžete obdržet dotaci 5 000 Kč až 40 000 Kč. Výše podpory činí 80 % CZV. Stačí vyplnit krátký formulář žádosti.

Podporu je možné žádat na aktivity, které byly nebo budou realizovány v období od 1. 1. 2024 do 20. 12. 2024!

Žádosti o podporu můžete podávat od 29. 4. 2024 (12:00) do 10. 6. 2024 ((16:00).

Více informací o výzvě naleznete zde: https://www.vladar.cz/vyzva-mas-vladar-z-programu-podpora-komunitniho-zivota-na-venkove-na-uzemi-karlovarskeho-kraje-2024-kk-2024-01-vypis-text-214.html

Kontaktní osoba pro výzvu:

Mgr. Nikola Kassl

  • telefonní číslo: (+420) 731 273 474
  • email: nikola.kassl@vladar.cz

Galerie :

Článek vyšel : 22.4.2024