Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

Harmonogram výzev 2020_3

Ke stažení:

Stáhnout vše

VERZE 3 - Harmonogram výzev platný pro období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020.

Případná změna nebo aktualizace harmonogramu bude vždy označena platným číslem verze a vymezením platného období, tedy příslušným datem.

Ke dni 1. 9. 2020 byla provedena aktualizace Harmonogramu výzev IROP 2020, kdy došlo pouze k úpravě vyhlášení výzvy u fiše IROP 3 a orgánem MAS Vladař bylo rozhodnuto, že se plánovaná 16. výzva IROP 3 zaměřena na podporu rozvoje komunitních center již vyhlašovat nebude. Ostatní data jsou beze změn.

Platná a aktuální verze je ke stažení zde v sekci "Ke stažení", název aktualizovaného harmonogramu výzev: "irop_harmonogram vyzev_clld_2020_verze-3"

 

kontaktní osoba: manažer operačního programu IROP, p. Nipauerová Andrea

Aktuality k tématu Harmonogram výzev 2020_3:

© MAS Vladař 2016