Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 /

Operační program zaměstnanost

Ke stažení:

Stáhnout vše

Obdobně jako v předchozích programových obdobích 2004 - 2006 a 2007 - 2013 bude i v období 2014 - 2020 podpora z fondů EU rozdělována prostřednictvím operačních programů. Jedním z nich je OP Zaměstnanost (OPZ), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV). S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OP Zaměstnanost intervence nehmotného charakteru.

MAS Vladař v rámci implementace OP Zaměstnanost bude podporovat výzvami tyto oblasti: podpora zaměstnanosti, adaptabilita zaměstnanců a zaměstnavatelů, sociální začleňování a boj s chudobou.

Opatření programového rámce OPZ v SCLLD MAS Vladař 2014+:

Opatření

 

Plánovaná alokace

Po změně

Vyhlášeno výzev

Podaných projektů Podpořených projektů Kč scvhváleno v projektech Zbývá Kč

OPZ1

Zaměstnanost

12.000.000

12.000.000

2

4 3 11.997.275 2.725

OPZ2

Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů

2.000.000

2.000.000

1

2 1 1.997.225 2.775

OPZ3

Sociální služby

1.500.000

1.500.000

1

2 1 1.379.678,75 120.321,25

OPZ4

Sociální podnikání

3.000.000

0

1

0 0 0 0

OPZ5

Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

6.733.000

9.733.000

2

6 4 9.733.000 0

Celkem OPZ:

25,233 mil. Kč

14 8 25.107.178,75 125.821,25

 

Vyhlášené výzvy:

  • Aktuálně není vyhlášena žádná výzva OPZ z alokace MAS Vladař.

Avíza výzev:

  • Aktuálně nejsou plánovány další výzvy OPZ z alokace MAS Vladař.

Výzvy MAS Vladař jsou vázány na 47. výzvu ŘO: Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Žadatelé výzev MAS v OP Zaměstnanost jsou povinni se řídit Obecnými pravidly OPZ.

 

Archiv výzev:

Aktuality k tématu Operační program zaměstnanost:

Stránky v této kategorii: 1.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání (OPZ4) na území MAS Vladař I., Avízo: 2.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora a rozvoj sociální služby (OPZ3) na území MAS Vladař I., 3.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I., 4.výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař I. , OPZ1: Zaměstnanost, OPZ2: Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů, OPZ3: SOCIÁLNÍ SLUŽBY, OPZ4: Sociální podnikání, OPZ5: Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni, OPZ5: Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni, 2. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora a rozvoj sociální služby (OPZ3) na území MAS Vladař I., 6. výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II., 7.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař II., 6.výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II., 7.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař II.

© MAS Vladař 2016