Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Harmonogram výzev ARCHIV 2021 Harmonogram výzev 2021_2 Harmonogram výzev 2021_1 Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Harmonogram výzev IROP 2021

Dne 15. 12. 2020 byl sestaven nový Harmonogram výzev operačního programu IROP na rok 2021.

MAS Vladař sestavila Harmonogram výzev pro rok 2021 v operačním programu IROP, který si již nyní můžete v přílohách tohoto článku stáhnout. Dále bude harmonogram na rok 2021 také aktuálně s potřebnými informacemi dostupný zde: Harmonogram výzev pro operační program IROP, kde budou aktuálně vkládány potřebné informace a případné aktualizace harmonogramu na rok 2021. Další informace naleznete také v aktualizované tabulce čerpání, která je uvedena na str. 2. dokumentu Harmonogramvýzev 2021 a to v tabulce č. 2.

 

V roce 2021 bude vyhlášená pouze jedna výzva a také poslední, která ještě spadá do programového obdodbí 2014 - 2020 / SCLLD MAS Vladař. Výzva bude vyhlášena na zbývající alokaci v této fiši:

  • IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
    • alokace na výzvu 2.602.483,91 Kč
    • výzva bude zaměřena na podporu aktivity Bezpečnost dopravy

 

Uvedená alokace výzvy je uvedena v CZK a uvedená částka u každé výzvy je ve výši 95% (tedy příspěvek EFRR, bez 5% spoluúčasti žadatele). Jedná se o zbývající částky alokací u dané fiše IROP 1, která byla schválena pro MAS Vladař na celé programové období 2014 - 2020. V současné době probíhá formou žádostí o změnu administrativní proces přesunu zbývající alokace z fiše IROP 3, kdy se posílí 14. výzva IROP 4 a 15. výzva IROP 2, aby bylo možné podpořit všechny podané žádosti o podporu. Stále po potřebné změně bude na fiši IROP 3 zbývat finanční alokace 885.586,55 Kč (95%). Tato částka je opět formou žádosti o změnu plánovaná přesunout na IROP 1, tím bude posílena chystaná 16. výzva a celková alokace výzvy bude po té 3.488.070,46 Kč (současně výše uvedená 2.602.483,91 Kč). Do doby, než bude proveden celý administrativní a schvalovací proces mezi MAS Vladař o.p.s. a ŘO IROP nemůžeme současnou alokaci 16. výzvy oficálně navýšit, k tomuto úkonu musí být ze strany ŘO IROP nejdříve vydané souhlasné stanovisko. O všech změnách budeme opět za včasu informovat na našich webových stránkách MAS Vladař, které doporučuji alespoň 1x týdně sledovat pro potřebné informace ke všem chystaným změnám - www.vladar.cz

 

O případných změnách budeme opět informovat a to formou aktualizace Harmonogramu výzev, které jsou dostupné zde: http://www.vladar.cz/integrovany-operacni-program-vypis-text-14.html sekce "HARMONOGRAM VÝZEV IROP".

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 6.1.2021