Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

HARMONOGRAM výzev IROP MAS Vladař pro rok 2023

Harmonogram výzev operačního programu IROP MAS Vladař v programovém období 2021 - 2027.

Vážení.

Jak jsme již informovali, dne 20. 3. 2023 nám byl schválen programový rámec IROP (viz článek ze dne 21. 3. 2023) a na MAS Vladař mohla být zahájena kompletní administrativní příprava pro vyhlášení a otevření výzev MAS Vladař v operačním programu IROP. Dne 3. 5. 2023 již proběhlo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde se schválil první harmonogram výzev na rok 2023, zápis z jednání zde bude dodatečně zveřejněn.

Co bude nyní dále následovat?

Na jednání RK MAS byly předloženy a schváleny potřebné dokumenty, směrnice a šablony, které musíme mít v souladu s programovým rámcem IROP, dále s pravidly operačního programu IROP. Nyní již tedy probíhá kompletní příprava finálních výstupů a dokumentů, abychom mohli dle harmonogramu vyhlásit a otevřít pro příjem projektových záměrů své první výzvy:

 • 1. výzva IROP 3 Vzdělávání
  • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
  • typ regionu MRR
  • alokace pro tuto výzvu 34.000.000,00 Kč CZV
  • 48. výzva IROP CLLD
 • 2. výzva IROP 1 Doprava
  • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
  • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
  • typ regionu MRR
  • alokace pro tuto výzvu 10.000.000,00 Kč CZV
  • 60. výzva IROP CLLD

Již nyní můžete zahájit potřebné přípravy svých projektových záměrů a žádostí o podporu. Ať už konzultacemi na MAS Vladař, přípravy vypracování potřebných dokumentů, cenových marketingů případně veřejných zakázek. Zde je také nutné pamatovat na to, že MAS přebírá pravidel z "nadvýzev" ŘO IROP, viz výše uvedené, takže se můžete podívat do pravidle pro žadatele a příjemce (způsobilé výdaje, podporované aktivity, povinné přílohy, systém a kroky hodnocení). Po vyhlášení a otevření výzvy MAS se bude vždy konat seminář pro žadatele. Včas bude opět zveřejněno na našem webu a také zasláno jako informace v území.

V současné chvíli je ještě naplánováno vyhlásit na podzim 2023 výzvu i v opatření IROP 6 Kultura. Vše, se ale odvíjí od zpřístupnění a otevření výzvy a pravidel pro MASky ze strany řídícího orgánu IROP.

 

Kontaktní osoba:

 • manažer operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz
 • mobil 731 416 889

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 5.5.2023