Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Harmonogram výzev MAS Vladař IROP 2024 - AKTUALIZACE (verze 3)

Proběhla aktualizace harmonogramu výzev operačního programu IROP MAS Vladař pro rok 2024.

Vážení.

Dne 1. 2. 2024 proběhlo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byla schválená aktualizace harmonogramu výzev v operačním programu IROP na rok 2024, verze 3. Tato změna se týká těchto bodů:

  • přidáním výzvy v opatření IROP 1 Doprava, podporované aktivity infrastruktuira pro bezpečnou nemotorovou dopravu a infrastruktura pro cyklistickou dopravu

 

Co bude aktuálně následovat?

  • vyhlášení avíza k výzvě v opatření IROP 2
  • následné zpřístupnění podmínek výzvy
  • žadatelé mohou zahájit potřebné přípravy svých projektových záměrů a žádostí o podporu
  • domluvit si potřebné konzultace nejen na aktuální výzvy, ale i na ostatní opatření IROP MAS Vladař
  • zahájení příprav ze strany žadatelů vypracováním potřebných dokumentů, cenových marketingů případně veřejných zakázek
  • nezapomenout na to, že MAS přebírá pravidla z "nadvýzev" ŘO IROP, takže se můžete podívat do pravidel pro žadatele a příjemce (způsobilé výdaje, podporované aktivity, povinné přílohy, systém a kroky hodnocení)
  • Po vyhlášení a otevření výzvy MAS se bude vždy konat seminář pro žadatele. Včas bude opět zveřejněno na našem webu a také zasláno jako informace v území.

 

Kontaktní osoba:

  • manažer operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz
  • mobil 731 416 889

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 4.4.2024