Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ Území MAS Vladař
Aktuality:

IROP aktivně otevírá a vyhlašuje výzvy pro celou ČR !!!

Ze strany MAS Vladař stále probíhá aktualizace harmonogramu výzev IROP pro PO 2021 - 2027.

Vážení.

Jak jsme již dávali na vědomí, operační program IROP aktivně otevírá a vyhlašuje své výzvy s vazbou na programové období 2021 - 2027 již od července 2022. Na stránkách IROP MMR jsou k dispozici vždy aktuální infromace, avíza výzev, semináře pro žadatele a příjemce, novinky a další.

I my se snažíme držet krok a na webových stránkách MAS Vladař pravidelně aktualizujeme potřebné informace, které naleznete jednak jako buď samostatné příspěvky v přehledu článků na www.vladar.cz nebo konkrétně na výše uvedené informace provádíme potřebné aktualizace přímo v článku, který vyšel již dne 25.7.2022 (zde jsou data do 30.9.2022) a 30.8.2022 (zde jsou data od 1.10.2022 dosud).

Výzvy pro MASky, tedy místní akční skupiny ve specifickém cíli 5.1 Komuitně vedený místní rozvoj (CLLD), jsou zatím avizovány ze strany IROP k vyhlášení a otevření pro příjem žádostí o podporu na podzim 2022, tedy v době od listopadu 2022. MAS Vladař by měla zahájit vyhlašování a otevírání výzev pro příjem žádostí o podporu předběžně na jaře 2023. Postupně Vás budeme o všech krocích a posunu opět informovat. Pro případné dotazy či konzultace Vašich záměrů se obracejte na p. Nipauerovou - manažer IROP:

 • Nipauerová Andrea
  • manažer IROP - CLLD MAS Vladař
  • kancelář: Masarykovo náměstí 22, Podbořany
  • Mobil: + 420 731 416 889
  • Email: andrea.nipauerova@vladar.cz

Podporované aktivity v SC 5.1 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD):

 • infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu;
 • infrastruktura pro cyklistickou dopravu; 
 • zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí; 
 • podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V; 
 • infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny; 
 • infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol;
 • infrastruktura pro sociální služby;
 • revitalizace kulturních památek; 
 • revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí;
 • rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven;
 • veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu.

 

 

 

eGovernment a kyberbezpečnost     Integrovaný záchranný systém     Zelená infrastruktura měst a obcí     Silnice II. třídy     Vzdělávací infrastruktura     Sociální infrastruktura     Infrastruktura ve zdravotnictví     Kulturní dědictví a cestovní ruch     Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)     Čistá a aktivní mobilita

Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila a průběžně aktualizuje: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Galerie :

Článek vyšel : 19.10.2022