Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Předběžný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2022

ZPRAVODAJ Ústeckého kraje červenec 2022 - přehled aktuálně vyhlášených výzev a postupně připravovaných dle harmonogramu výzev Integrovaného operačního programu "IROP" pro rok 2022

Předběžný harmonogram výzev Operačního programu "IROP" na rok 2022

Informace naleznete také v článku, který vyšel na našem webu MAS Vladař dne 25. 7. 2022 a také dne 25. 8. 2022.

OPATŘENÍ TERMÍNY VÝZVY
Knihovny - SC 4.4  / MRR a PR 07/22 - 02/23
Kybernetická bezpečnost - SC 1.1 / MRR a PR a ČR 08/22 - 02/23
Mateřské školy - SC 4.1 / MMR a PR 08/22 - 02/23
eGovernment - SC 1.1, web 08/22 - 02/23
Integrovaný záchranný systém - ZZS krajů - SC 2.1 / MRR a PR 08/22 - 06/25
Sociální služby - SC 4.2, web 09/22 - 08/23
Knihovny - SC 4.4 (ITI) / MRR, PR 09/22 - 12/27
Integrovaný záchranný systém - PČR a HZS ČR - SC 2.1 / MRR a PR a ČR 09/22 - 09/25
Mateřské školy - SC 4.1 (ITI), web 09/22 - 12/27
Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti - SC 3.1, web 09/22 - 08/25
Základní školy - SC 4.1, web 09/22 - 03/23
Sociální bydlení - SC 4.2, web 09/22 - 08/23
Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu - SC 6.1, web 09/22 - 08/23
eGovernment a Kybernetická bezpečnost - SC 1.1, web 09/22 - 12/27
Sociální služby - SC 4.2, web 10/22 - 12/27
Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče - SC 4.3, web 10/22 - 10/23
Muzea - SC 4.4, web 10/22 - 04/23
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - SC 6.1, web 10/22 - 09/23
Základní školy - SC 4.1, web 10/22 - 12/27
Sociální bydlení - SC 4.2, web 10/22 - 12/27
Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu - SC 6.1, web 10/22 - 12/27
Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu - SC 6.1, web 10/22 - 09/23
Střední školy - SC 4.1, web 10/22 - 10/23
Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy - SC 1.1, web 10/22 - 10/23
Vzdělávání - SC 5.1 (výzva pro MASky), web 10/22 - 12/27
Sociální služby - SC 5.1 (výzva pro MASky), web 10/22 - 12/27
Muzea - SC 4.4., web 11/22 - 12/27
Památky - SC 4.4, web 11/22 - 06/23
Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu - SC 6.1, web 11/22 - 12/27
Telematika pro veřejnou dopravu - SC 6.1, web 11/22 - 10/23
Podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče - SC 4.3, web 11/22 - 11/23
Doprava - SC 5.1 (výzva pro MASky), web 11/22 - 12/27
Hasiči - SC 5.1 (výzva pro MASky), web 11/22 - 12/27
Památky - SC 4.4, web 12/22 - 12/27
Zelená infrastruktura - SC 2.2, web 12/22 - 12/23
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - SC 6.1, web 11/22 - 12/27
Telematika pro veřejnou dopravu - SC 6.1, web 12/22 - 12/27
Multimodální osobní doprava - SC 6.1, web 12/22 - 11/23
Kultura - SC 5.1 (výzva pro MASky), web 12/22 - 12/27

Galerie :

Článek vyšel : 30.8.2022