Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ Území MAS Vladař
Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

STARTUJE IROP 2021 - 2027

Ministerstvo pro místní rozvoj bude vyhlašovat již na konci července 2022 první výzvy IROP.

Integrovaný regionální operační program (IROP) má pro úspěšné žadatele v novém programovém období 2021-2027 připraveno v přepočtu 117 miliard korun. Nové výzvy budou vypsány již v létě. Jako první mohou o dotace žádat zájemci z oblasti knihovnictví a kybernetické bezpečnosti. Orientační datum vyhlášení prvních výzev pro knihovny je 28. července.

O jaká témata a výzvy se bude nyní jednat?

Výzvy pro Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), specifický cíl 5.1: Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech, tedy výzvy pro MAS - místní akční skupiny jsou ze strany MMR IROP v plánu vyhlásit již v říjnu až listopadu 2022.

Harmonogram výzev, přehled plánovaného vyhlášení výzev naleznete zde - "Plánované vývy IROP 2021 - 2027", na této stránce Řídicí orgán IROP zveřejňuje plánované výzvy pro období 2021-2027 s orientačním datumem vyhlášení výzvy. Všechny tyto uvedené výzvy budou vyhlášeny ve 14 hod. příslušného dne.

1. výzva IROP - Knihovny - SC 4.4 (MRR)

VYHLÁŠENÁ a otevřená ke dni 28. 7. 2022, ve 14.00 hodin - více zde: 1. výzva IROP - knihovny - SC 4.4 (MMR)

 

2. výzva IROP - Knihovny  - SC 4.4 (PR)

VYHLÁŠENÁ a otevřená ke dni 28. 7. 2022, ve 14.00 hodin - více zde: 2. výzva IROP - knihovny - SC 4.4 (PR)

 

3. výzva IROP - Kybernetická bezpečnost  - SC 1.1 (MRR)

VYHLÁŠENÁ a otevřená ke dni 16. 8. 2022, ve 14.00 hodin - více zde: 3. výzva IROP - kybernetická bezpečnost - SC 1.1 (MMR)

 

4. výzva IROP - Kybernetická bezpečnost  - SC 1.1 (PR)

VYHLÁŠENÁ a otevřená ke dni 16. 8. 2022, ve 14.00 hodin - více zde: 4. výzva IROP - Kybernetická bezpečnost  - SC 1.1 (PR)

 

5. výzva IROP - Kybernetická bezpečnost  - SC 1.1 (ČR)

VYHLÁŠENÁ a otevřená ke dni 16. 8. 2022, ve 14.00 hodin - více zde: 5. výzva IROP - Kybernetická bezpečnost  - SC 1.1 (ČR)

 

6. výzva IROP - Mateřské školy  - SC 4.1 (MRR)

VYHLÁŠENÁ a otevřená ke dni 23. 8. 2022, ve 14.00 hodin - více zde: 6. výzva IROP - Mateřské školy  - SC 4.1 (MRR)

 

7. výzva IROP - Mateřské školy  - SC 4.1 (PR)

VYHLÁŠENÁ a otevřená ke dni 23. 8. 2022, ve 14.00 hodin - více zde: 7. výzva IROP - Mateřské školy  - SC 4.1 (PR)

 

8. výzva IROP - eGovernment  - SC 1.1 (MRR)

 

12. výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - ZZS krajů - SC 2.1 (MRR)

12. výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - ZZS krajů - SC 2.1 (MRR)

VYHLÁŠENÁ a otevřená ke dni 31. 8. 2022, ve 14.00 hodin - více zde: 12. výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - ZZS krajů - SC 2.1 (MRR)

 

12. výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - ZZS krajů - SC 2.1 (MRR)

13. výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - ZZS krajů - SC 2.1 (PR)

VYHLÁŠENÁ a otevřená ke dni 31. 8. 2022, ve 14.00 hodin - více zde: 13. výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - ZZS krajů - SC 2.1 (PR)

 

16. výzva IROP - Knihovny (ITI) - SC 4.4 (MRR, PR)

VYHLÁŠENÁ a otevřená ke dni 19. 9. 2022, ve 14.00 hodin - více zde: 16. výzva IROP - Knihovny (ITI) - SC 4.4 (MRR, PR)

 

12. výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - ZZS krajů - SC 2.1 (MRR)

17. výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - PČR a HZS ČR - SC 2.1 (MRR)

VYHLÁŠENÁ a otevřená ke dni 15. 9. 2022, ve 14.00 hodin - více zde: 17. výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - PČR a HZS ČR - SC 2.1 (MRR)

 

12. výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - ZZS krajů - SC 2.1 (MRR)

18. výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - PČR a HZS ČR - SC 2.1 (PR)

VYHLÁŠENÁ a otevřená ke dni 15. 9. 2022, ve 14.00 hodin - více zde: 18. výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - PČR a HZS ČR - SC 2.1 (PR)

 

12. výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - ZZS krajů - SC 2.1 (MRR)

19. výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - SC 2.1 (ČR)

VYHLÁŠENÁ a otevřená ke dni 15. 9. 2022, ve 14.00 hodin - více zde: 19. výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - SC 2.1 (ČR)

Další informace naleznete zde:

 

  • Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 25.7.2022