Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

MAS Vladař o.p.s.

MAS Vladař o.p.s. je obecně prospěšná společnost zapsaná 1. února 2006 do rejstříku obecně prospěšných organizaci u Krajského soudu v Plzni. Dlouhodobou vizí MSA Vladař o.p.s. je udržitelný rozvoj území MAS Vladař zejm. aplikací metody LEADER.

MAS Vladař o.p.s. k plnění svých vizí realizuje řadu projektů a je tvůrcem a nositelem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje prostřednictvím organizační jednotky MAS Vladař

Aktuality k tématu MAS Vladař o.p.s.:

Stránky v této kategorii: Projekty, Zápisy z jednání orgánů MAS Vladař o.p.s., Zápisy z jednání správní rady MAS Vladař o.p.s. , Zastoupení v pracovních skupinách a dalších subjektech, Orgány a dokumenenty MAS Vladař o.p.s., Služby poskytované MAS Vladař o.p.s., Dotace pro rozvoj venkova, Komunitní Energetika na území MAS Vladař

© MAS Vladař 2016