Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově PK 2024
Aktuality:

MAS Vladař vyhlašuje výzvu na podporu komunitního života na venkově v Plzeňském kraji pro rok 2024

Pořádáte kulturní, společenskou, sportovní nebo vzdělávací akci? Připravujete akci s lidmi pro lidi? Nacházíte se na území MAS Vladař v Plzeňském kraji? Získejte dotaci až 40.000 Kč na Váš projekt!


MAS Vladař vyhlašuje ve spolupráci s Plzeňským krajem výzvu "Podpora komunitního života na venkově PK 2024".
V rámci této výzvy můžete obdržet dotaci 5 až 40 000 Kč. Výše podpory činí 80 % CZV. Stačí vyplnit krátký formulář.

Podporu je možné žádat na aktivity, které byly realizovány v období od 1. 1. 2024 do 14.12. 2024!

Žádosti o podporu můžete podávat od 29. 4. do 10. 6. 2024.

Důraz je kladen na přínos pro komunitu a veřejnou prospěšnost projektu.

Více informací o výzvě naleznete zde: Podpora komunitního života na venkově PK 2024

Kontaktní osoba pro výzvu:

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 22.4.2024