Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: OPZ2: Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů OPZ3: SOCIÁLNÍ SLUŽBY Operační program zaměstnanost
Aktuality:

UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ OPZ- výzva č. 2. MAS Vladař a výzva č. 5. MAS Vladař- SEZNAM přijatých žádostí

Dne 1.4.2019 ve 12:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenými výzvami MAS Vladař "2. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora a rozvoj sociální služby (OPZ3) na území MAS Vladař I.“ a "5. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I.". Na základě tohoto byl sestaven seznam přijatých žádostí.


V seznamu přijatých žádostí naleznete zatím všeobecné ifnormace, kolik bylo přijato žádostí do systému MS 2014+, respektive, kolik žadatelů podalo svoji žádost o podporu. Dále jsou zde uvedeny základní specifika přijatých žádostí, jako je registrační číslo žádosti, název projektu, název žadatele a CZV (celkové způsobilé výdaje žádosti). Níže uvádíme potřebné informace pro žadatele, jak nyní bude MAS Vladař postupovat po ukončeném příjmu žádostí.

 

Do 2. výzvy MAS Vladař-OPZ-Podpora a rozvoj sociální služby, byly podány celkem 2 žádosti o podporu, které jsou zařazeny do celého procesu hodnoceníVíce informací uvádí již samotný dokument "2.výzva-OPZ3-seznam přijatých žádostí o podporu" - viz. příloha tohoto článku.

Do 5. výzvy MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů, byly podány celkem 2 žádosti o podporu, které jsou zařazeny do celého procesu hodnoceníVíce informací uvádí již samotný dokument "5.výzva-OPZ3-seznam přijatých žádostí o podporu" - viz. příloha tohoto článku.

 

Jako 1. administrativní krok bude zahájeno hodnocení FNaP (hodnocení formální náležitosti a přijatelnosti projektu), které bude zahájeno nejpozději do 5 PD(pracovních dní) po ukončení příjmu žádostí v systému MS 2014+. Hodnocení FNaP bude dokončeno do 30 PD po ukončení příjmu žádostí v systému MS 2014+. Žadatelé po ukončení FNaP budou o výsledku informováni v formou depeše a to přes systém MS 2014+.

Po úspěšném hodnocení FNaP bude zahájen 2. administrativní krok a to věcné hodnocení, které bude dokočeno do 50 PD (lhůta začíná běžet následující den od ukončení FNaP).

Po úspěšném ukončení věcného hodnocení bude zahájen 3. administrativní krok a to výběr projektů, tedy schválení seznamů projektů, které budou doporučeny nebo nedoporučeny k financování a dále schválení seznamů náhradních projektů. Výběr projektů bude dokončen do 30PD (lhůta začíná běžet následující den od ukončení věcného hodnocení).

 

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 1.4.2019