Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Program rozvoje venkova 2014-2021
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Vyhlášena 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

MAS Vladař vyhlašuje výzvu na podporu projektů z PRV2014+. Pčíjem žádostí je ve fichích1-4. Celková alokace podpory je 22mil. Kč. Příjem žádostí je od 21.1.2019. do 15.2.2019.

Více informací: http://www.vladar.cz/3-vyzva-mas-vladar-k-predkladani-zadosti-o-podporu-v-ramci-operace-19-2-1-programu-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014-2020-vypis-text-61.html

Článek vyšel : 8.1.2019