Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: MAS Vladař o.p.s. / Projekty /

Podpora činnosti manažera pro KV kraj na území MAS Vladař 2019

Ke stažení:

Stáhnout vše

 

Projekt podpořil Karlovarský kraj v rámci Programu obnovy venkova částkou 308 770 Kč.

Záměr projektu: Podpora činnosti manažera MAS pro KV kraj v roce 2019. Náplní práce je zpracování a administrace projektů žadatelů z území KV kraje do Operačních programů, programů kraje i dalších poskytovatelů.

Popis projektu: Dotace bude použita výhradně na úhradu mzdových nákladů manažera (hrubá mzda zaměstnance včetně zákonných náhrad a zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem).

Manažer se podílí především na:

 • vyhledávání vhodných dotačních titulů
 • komunikace se žadateli, informování o možnostech čerpání dotace, konzultace k projektovým záměrům
 • konzultace záměrů projektů a jednotlivých žádostí s žadateli
 • kompletace povinných a podpůrných dokumentů (příloh)
 • vložení textů a celého projektu/žádostí (včetně příloh) do systému (ISKP/SZIF)
 • zajištění případných oprav a doplnění projektů a žádostí jednotlivých žadatelů
 • v případě potřeby zajištění výběrového řízení, cenového marketingu, průzkum trhu
 • zpracování žádostí o posunutí termínů předložení ŽoP (jeden případ)
 • příprava podkladů a dokumentů k podpisům Dohod (SZIF)
 • příprava a zpracování ŽoP
 • průběžné konzultace a komunikace s žadateli

Více informací o Programu rozvoje venkova Karlovarského kraje: https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-region/pov.aspx

  © MAS Vladař 2016