Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM ÚSTECKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK
Aktuality:

Informace ze semináře pro žadatele ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK

Ve středu 13. července se konal seminář pro žadatele a příjemce ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK"

Žadatelům byla představena výše uvedená výzva. Žadatelé byli seznámeni s cílem, podmínkami výzvy a způsobem podání žádosti o podporu. Dále byly zodpovězeny dotazy k individuálním projektům.
Prezentaci ze semináře naleznete v příloze článku.

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 14.7.2022