Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově PK 2024
Aktuality:

Informace ze semináře pro žadatele ve výzvě Podpora komunitního života na venkově PK 2024

V úterý 14. května se konal seminář pro žadatele a příjemce ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově PK 2024"

Na semináři byla představena výše uvedená výzva. Žadatelé byli seznámeni s cílem, podmínkami výzvy a způsobem podání žádosti o podporu.
Prezentaci ze semináře naleznete v příloze článku.

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 14.5.2024