Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM ÚSTECKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově - ÚK Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK Program rozvoje Ústeckého kraje
Aktuality:

MAS Vladař vyhlašuje výzvu na podporu komunitního života na venkově v Ústeckém kraji

Připravujete společenskou, kulturní, sportovní nebo vzdělávací akci? Právě na takové projekty můžete nyní získat podporu až 20 000 Kč. Podporu je možné žádat na veřejně prospěšné projekty, obnovu a údržbu občanské vybavenosti a veřejného prostoru. Lze podpořit také nákup služeb, vybavení, zařízení apod.

MAS Vladař vyhlašuje ve spolupráci s Ústeckým krajem výzvu "Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK".
V rámci této výzvy můžete obdržet dotaci 5 až 20 000 Kč. Výše podpory činí 80 % CZV. Stačí vyplnit krátký formulář.

Podporu je možné žádat na aktivity, které byly nebo budou realizovány v období od 1. 5. 2022 do 31. 12. 2022!

Žádosti o podporu můžete podávat od 1. 7. 2022 (12:00) do 31. 8. 2022 (16:00)

Více informací o výzvě naleznete zde: Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK

Kontaktní osoba pro výzvu:

Článek vyšel : 29.6.2022