Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Nová zelená úsporám light
Aktuality:

Pomáháme s Novou zelenou úsporám Light

Až 150.000 podpora opatření energetických úspor na domech majitelů kteří pobírají starobní či invalidní důchod či příspěvky na bydlení. MAS Vladař bude bezplatně pomáhat s administrací žádosti.

Kdo může žádat:

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
  • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Podrobné informace o programu: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

 

Jak požádat o dotaci:

  • Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR
  • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací                                      

Příjem žádostí startuje 9. ledna 2023

 

Potřebujete pomoct s přípravou na podání žádosti nebo si nejste jistí? Obraťte se na nás.

Kontaktní osoba: Ing. Josef Ryšavý, 608 025 123, josef.rysavy@vladar.cz

 

Informace pro podnikatele na území MAS Vladař:

Věříme, že máme podporovat místní podnikatele a řemeslníky. Patříte mezi ně? Chcete nabídnout své služby v Nové zelené úsporám Light? Neváhejte nás kontaktovat. Informaci o Vaší nabídce budeme v případě zájmu předávat žadatelům, kterým budeme pomáhat.

Článek vyšel : 22.11.2022