Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Program rozvoje venkova 2014-2021
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Pozvánka na seminář pro žadatele v PRV leden 2018

Zveme všechny zájemce o podporu z 1. výzvy PRV MAS Vladař na semináře pro žadatele ve dnech 22.1 a 24.1.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE v rámci vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s. „1.výzva MAS Vladař - PRV“

MAS Vladař o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na semináře k vyhlášené výzvě v rámci Programu rozvoje venkova

Termíny konání:
22.1.2018, 15:00 hod., zasedací místnost MěÚ Chyše, Žižkovo nám. 18, 364 53 Chyše
24.1.2018, 10:00 hod., zasedací místnost OÚ Měcholupy, 439 31 Měcholupy čp. 12

Doba trvání: 2 hodiny

Program semináře:

  1. Zahájení
  2. Představení vyhlášených Fichí
  3. Výklad prefernčních kritérií
  4. Projektové žádosti
  5. Přílohy žádosti
  6. Diskuse

Potvrzení účasti:

  • Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na jednotlivých seminářích, nejpozději do 18.1.2018
  • e-mail:ladislav.vopat@vladar.cz
  • tel.: 776 504 750

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 4.1.2018