Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Operační program zaměstnanost Místní akční skupina Vladař 7.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař II. 6.výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II.
Aktuality:

Pozvánka na semináře pro žadatele v 6. a 7. výzvě OPZ

Zveme všechny zájemce o podporu z 6. a 7. výzvy OPZ MAS Vladař na semináře pro žadatele a příjemce, které se konají 7. 5. 2019.

„6. výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II.“

MAS Vladař o.p.s. Vás zve na seminář k vyhlášené výzvě, k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu zaměstnanost „OPZ“

Termín konání:
7.5.2019 od 9:00 hod.- kancelář MAS Vladař - Masarykovo náměstí 22, Podbořany (v 1. patře budovy)

Program semináře:

 • Prezence
 • Zahájení semináře
 • Představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO OPZ“, oprávnění žadatelé, podporované aktivity, míra podpory, cílové skupiny a další potřebné údaje)
 • Přestávka – občerstvení
 • Podání žádosti v ISKP14+
 • Závěr, diskuse

 

 

„7. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař II.“

MAS Vladař o.p.s. Vás zve na seminář k vyhlášené výzvě, k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu zaměstnanost „OPZ“

Termín konání:
7.5.2019 od 10:00 hod.- kancelář MAS Vladař - Masarykovo náměstí 22, Podbořany (v 1. patře budovy)

Program semináře:

 • Prezence
 • Zahájení semináře
 • Podání žádosti v ISKP14+
 • Přestávka – občerstvení
 • Představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO OPZ“, oprávnění žadatelé, podporované aktivity, míra podpory, cílové skupiny a další potřebné údaje)
 • Závěr, diskuse

  Potvrzení účasti:

 • Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na jednotlivých seminářích, nejpozději do 6.5.2019
 • e-mail:dana.lnenickova@vladar.cz
 • tel.: +420 353 399 708

  Své dotazy můžete zasílat již nyní na dana.lnenickova@vladar.cz.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 24.4.2019