Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Program rozvoje venkova 2014-2021
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Příjem žádostí 1.výzvy MAS Vladař z Programu rozvoje venkova úspěšně dokončen

O půlnoci z pátku na sobotu, 23.2.2018, byl ukončen příjem žádostí o podporu projektů z Programu rozvoje venkova v rámci 1. výzvy MAS Vladař. Výzva byla určena zejména podnikatelům na území MAS Vladař, ať již zemědělským nebo nezemědělským. Celková alokace 40,5 mil. Kč ke spolufinancování projektů žadatelů nebyla i přes nečekaně velký počet žádostí zcela vyčerpána.

Celkem bylo přes elektronický systém Portál farmáře SZIF podáno do 1. výzvy PRV MAS Vladař 42 projektových žádostí na projekty o celkové hodnotě 53,88 milionů Kč. Způsobilé náklady z kterých je stanovena dotace projeků jsou 42,7 mil. Kč a součet požadovaných částek dotace je 22 milionů Kč. Projekty se závazaly vytvořit a udržet nejméně 3 roky 18,5 pracovního místa. Místem realizace projektu může být dle pravidel jen území MAS Vladař, z 53 obcí které toto území tvoří mají být realizovány projekty na území 24.

Největší podaný projekt byl v celkové hodnotě 6 001 600 Kč, z toho způsobilé výdaje 2 000 000 Kč a dotace 1 000 000 Kč a projekt vytvoří 1 pracovní místo min. po dobu 3 let. Nejmenší projekt je má hodnotu 96 800 Kč s dotací 36 000 Kč. V rámci území je s 6ti projekty nejaktivnější obec Valeč.

Rozdělení projektů a částek mezi fiche:

Fiche Alokace Projektů CZV žádostí Źádaná dotace
PRV1 15000000 Kč 22 18604800 Kč 10469790 Kč
PRV2 3000000 Kč 1 1999000 Kč 999500 Kč
PRV3 15000000 Kč 17 20884835 Kč 9397724 Kč
PRV4 2000000 Kč 2 1219173 Kč 1219173 Kč
PRV5 2000000 Kč 0    
PRV6 2000000 Kč 0    
PRV7 1500000 Kč 0    

Seznam přijatých projektů:

 

Fiche Název Žadatel Místo realizace
1 Farma U Hrušků 75988691 Hruška Jaroslav, Mgr. Manětín
1 Modernizace a rozšíření mechanizace pro hospodaření v sadech a p 69953457 Zdenka Lněníčková, Mgr. Nepomyšl
1 Zlepšení podmínek v chovu skotu a ovocnářství 5951305 Ekodvorek Vrbička s.r.o. Vroutek
1 Investice do ekologické farmy 44527021 Sládečková Jitka Kadaň
1 Pořízení shrnovače píce 76316050 Chlup Martin Nečtiny
1 Modernizace zemědělského podniku 116254 Zemědělské družstvo Novosedly Pšov
1 Modernizace strojního vybavení 40879887 Zdeněk Ornst Veliká Ves
1 Pořízení lisu na kulaté balíky 18380417 LUKRA, spol. s r.o. Lubenec
1 Pořízení rozmetadla hnoje 2939495 AgroArchman s.r.o. Podbořanský Rohozec
1 Modernizace farmy 26693011 FARM POLÁKY, s.r.o. Podbořanský Rohozec
1 Rozvoj farmy Semtěš 74781065 Mourek Jiří Pšov
1 Zvýšení samostatnosti farmy 2969742 Wanieková Eliška Valeč
1 Modernizace farmy v Kobylé 73399108 Flígrová Jaroslava Pšov
1 Nákup strojů pro rostlinnou výrobu. 44666683 Zemědělské družstvo Štichovice Štichovice
1 Rekonstrukce hospodářské budovy - stodoly 16693116 Kučera Aleš Valeč
1 Rozšíření stravovacích kapacit 4457714 Kavárna U muzea, s.r.o. Valeč
1 Investice do modernizace farmy 75129426 Dudek Matěj Valeč
1 Pořízení nového traktoru 10439528 Šilhánek Pavel Kryry
1 Pořízení pluhu 61777234 Anděl Agro s. r. o. Žatec
1 Nákup techniky pro školkařskou výrobu 25494228 Studený s.r.o. Kadaň
1 Investice do zemědělského podniku 75156466 Kobza Oldřich Chbany
2 Modernizace provozovny - Václav Vincík 72571811 Vincík Václav Lenešice
3 Penzion U Hrušků 75988691 Hruška Jaroslav, Mgr. Manětín
3 Nákup přívěsu pro sportovní činnost 48376329 Váňa Josef Chyše
3 Valečská pálenice - ubytování 69944890 Petr Tomáš, Ing. Valeč
3 Rozvoj elektro Antonín Stádnický 13362500 Stádnický Antonín Vroutek
3 Rozšíření ubytovacích kapacit a nabízených služeb pro návštěvník 88183556 Galus Michael Podbořany
3 Stroj pro výrobu vazníkových konstrukcí a dřevostaveb 25415425 Garde.cz s.r.o. Libědice
3 Rozvoj rozsahu a kvality výrobního zázemí v oblasti výroby potis 2436736 Eintopf s.r.o. Podbořany
3 Rozšíření výroby o stáčecí linku na lahve 6007619 Pioneer Beer s.r.o. Žatec
3 Nákup chladící vitríny 47787309 Halámek Josef Petrohrad
3 Nákup užitkového automobilu 88639355 Burda Jan Chyše
3 Technologie do kvasírny - Valečská pálenice 88211487 Petr Rudolf, Ing. Valeč
3 Pořízení výtahu na tašky či jiný materiál 68433301 Vopat Vladimír Lubenec
3 Užitkový vůz s vybavením 72670533 Ondrejka Pavel Radonice
3 Autoservis Horáček 4327144 Horáček Miroslav Žatec
3 Pořízení servisního vozidla a lisu 62251546 Zukal Karel Lubenec
3 Pořízení pásového minibagru 25009231 KABELSPOJ, s.r.o. Libočany
3 Rozvoj ve firmě Mgr. Pavel Neprášek 72609541 Neprášek Pavel, Mgr. Rokle
3 Rozvoj a rozšíření portfolia služeb laboratoře 25482483 LABORATOŘ POSTOLOPRTY s.r.o. Postoloprty
4 Lesní stezka 265705 Město Vroutek Vroutek
4 Soustava odpočinkových míst v lesích města Žlutice 26364336 Lesy Žlutice, s.r.o. Žlutice

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 27.2.2018