Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Avízo: 16.výzva MAS Vladař-IROP - ZRUŠENO !!! Avízo: 14.výzva MAS Vladař-IROP Integrovaný regionální operační program (IROP)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Prodloužení termínu vyhlášení 14. (IROP 3) a 15. (IROP 4) výzvy MAS Vladař

VÝZVA č.14. IROP 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
VÝZVA č.15. IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání


Vážení žadatelé, příjemci.

Ke dni 25. 11. 2019 byla prodloužena platnost příjmu těchto žádostí o podporu, ze strany řídícího orgánu IROP:

 

V měsící listopad bylo v plánu výše uvedené výzvy vyhlásit. Z důvodu současné zvýšené administrativní zátěže, se termín vyhlášení posune na měsíc prosinec 2019 až leden 2020, kdy díky prodloužení termínu příjmu žádostí ze strany řídícího orgánu IROP do 62. a 65. výzvy, který je nově stanoven na 31. 10. 2022, bude dostatečný časový prostor na vyhlášení a otevření 14. a 15. výzvy MAS Vladař včetně termínu a délky platnosti pro možnost podání Vašich žádostí o podporu jak do 14. výzvy MAS Vladař, tak do 15. výzvy MAS Vladař. O přesném termínu vyhlášení budeme včas inormovat prostřednictvím našich webových stránek. Děkujeme tímto za Vaši trpělivost a pochopení.

 

V případě bližších informací nebo dotazů kontaktujte přímo manažera IROP.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP -  andrea.nipauerova@vladar.cz

(Konzultační hodiny v rámci výzev IROP: PO, ÚT, v čase od 8.30 - 13.00 hod., v kanceláři MAS Vladař, Masarykovo náměstí 22, Podbořany)

Galerie :

Článek vyšel : 25.11.2019