Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Program rozvoje venkova 2014-2021
Aktuality:

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Podáváte žádost do výzvy PRV a chcete uplatňovat výhody pro mikro, malé a střední podniky? Nezapomeňte přiložit přílohu - Prohlášení o zařazení podniku

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/formulare-a-dokumenty-ke-stazeni/prohlaseni-o-zarazeni-podniku-do-2/

Článek vyšel : 19.2.2018