Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK

Tvořivé dílny

2021/UK/1/14

Žadatel:
ZŠ a MŠ Vilémov, okres Chomutov
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
15 000 Kč

Fotogalerie projektu: Tvořivé dílny

Místo realizace projektu: Tvořivé dílny

Projekt byl realizován na území obce Vilémov
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě