Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK

Tvořivé a kreativní komunitní centrum při ZŠ a MŠ Tuchořice

2021/UK/1/10

Žadatel:
Základní a mateřská škola Tuchořice
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
12 000 Kč
Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Tvořivé a kreativní komunitní centrum při ZŠ a MŠ Tuchořice

Místo realizace projektu: Tvořivé a kreativní komunitní centrum při ZŠ a MŠ Tuchořice

Projekt byl realizován na území obce Tuchořice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě