Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK

Doplnění výsadby stromů na NS Liběšice

2021/UK/1/7

Žadatel:
Okrašlovací spolek Líčkov z.s.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
14 871 Kč
Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Doplnění výsadby stromů na NS Liběšice

Místo realizace projektu: Doplnění výsadby stromů na NS Liběšice

Projekt byl realizován na území obce Liběšice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě