Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Program rozvoje venkova 2014-2021 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Aktuality:

PRV: Jak doložit přílohy k Žádosti o dotaci.

Další kroky Žádostí 4. výzvy MAS Vladař v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

U Žádostí o dotaci, kde je potřeba realizovat cenový marketing s předpokládanou hodnotou zakázky, která je rovna nebo vyšší než 500 000 Kč bez DPH, má žadatel povinnost předložit kompletní těchto dokumentů včetně aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci nejdříve na MAS v termínu do 63. kalendářního dne od data registrace a následně do 70. kalendářního dne na RO SZIF prostřednictvím Portálu Farmáře.

 

Zjednodušený postup pro doložení příloh Žádosti o dotace přes Portál farmáře naleznete níže.

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 11.6.2000