Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Schválená modifikace 4. výzvy MAS Vladař - IROP 5

Modifikace 4. výzvy MAS Vladař - IROP 5 z důvodu navýšení alokace výzvy, byla dne 21. 09. 2018 schválená ŘO IROP

Dne 21. 9. 2018 byla schválená ze strany ŘO IROP modifikace 4. výzvy MAS Vladař "4. výzva MAS Vladař–IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)".

Obratem byl zahájen proces provedení potřebné změny v systému MS2014+. Bohužel při provádění potřebných kroků nastala neočekávaná chyba a změnu v systému zatím nelze provést. Nastalý problém je v řešení na technické podpoře. Bohužel se nám tím prodlužuje termín hodnocení. Aby se z výše uvedeného technického důvodu v MS2014+ i nadále neprodlužoval proces hodnocení ze strany MAS Vladař, zaslala p. Nipauerová (manažer IROP) písemný dotaz kolegům na ŘO IROP, zda je možné i přesto zaslat projekty - žádosti, které úspěšně splnily celý proces hodnocení kolegům na CRR na ZOZ (závěrečné ověřené způsobilosti). Krok ze strany kolegů ŘO IROP byl vstřícný a odpověď pozitivní. Je tedy možné přes uvedenou skutečnost předat projekty 4. výzvy MAS IROP 5 na další krok hodnocení a to "ZOZ".

Jak nyní bude postupovat MAS Vladař, a co to znamená pro žadatele?

  • na webové stránky MAS Vladař bude vložen článek o výsledcích výběru projektů ze strany proběhlého jednání Rozhodovací komise MAS, které bylo 19. 9. 2018
  • vložení potřebných dokumentů - výstupů z jednání Rozhodovací komise MAS ke 4. výzvě MAS IROP 5, na webové stránky MAS Vladař (zápis z jednání, seznam vybraných projketů, textace výzvy MAS Vladař po schválené změně (provedená modifikace)
  • zaslání depeší žadatelům o výsledcích "Výběru projektů doporučených k financování" včetně e-mailu, kde bude uveden odkaz na potřebné dokumenty na webových stránkách www.vladar.cz
  • zaslání depeše a předání projektů na CRR Karlovy Vary k "ZOZ"

 

přílohy článku:

textace výzvy MAS Vladař - modifikace výzvy (název přílohy: _mas_vladar_vyuva_c.4_final01_zmena-c.1_alokace.xlsx), viz. také textace na webových stránkách včetně povinných příloh 4. výzvy MAS IROP 5

 

Kontaktní osoba v případě dotazů - manažer operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 4.10.2018