Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM ÚSTECKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově 2023 ÚK
Aktuality:

Seminář pro příjemce ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2023 ÚK

Dne 8. listopadu proběhl seminář pro příjemce ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2023 ÚK.

MAS Vladař připravila seminář pro příjemce ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2023 ÚK. Na semiáři se příjemci dotace dozvěděli, na co si dát pozor při realizaci projektu a jak sepsat závěrečnou zprávu. 

Prezentaci ze semináře naleznete v příloze.

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 9.11.2023