Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Program rozvoje venkova 2014-2021
Aktuality:

Seznam přijatých žádostí 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Podnikatelé na území MAS Vladař mohli žádat o podporu investic na rozvoj firem skrze 4. výzvu MAS Vladař z Programu rozvoje venkova od 3.2.2020 do 24.2.2020 až o 22,697.000,- Kč. Součástí výzvy byl také příjem žádostí o podporu neproduktivních investic v lesích. MAS Vladař obdržela celkem 67 žádostí o podporu s požadovanou dotací 25.970.318 Kč.

Seznam přijatých projektů:

PRV1 Investice do zemědělských podniků, celková alokace na vyplacení dotace: 5,500.000,-Kč

Fiche Žádost Název Obec  Dotace 
1 2020-071-004-001-085 Modernizace zemědělského podniku Nečtiny 599 400,00 Kč
1 2020-071-004-001-086 Vybavení farmy Na Vlkani Radonice 171 000,00 Kč
1 2020-071-004-001-090 Hrnkovací stroj do zahradnictví Veliká Ves 384 505,00 Kč
1 2020-071-004-001-091 Farma Kobylé Pšov 699 300,00 Kč
1 2020-071-004-001-092 Nákup diskového podmítače s elektrickým secím strojkem a rozmetadlem Tuchořice 225 000,00 Kč
1 2020-071-004-001-095 Investice do ekologické farmy Verušičky 299 400,00 Kč
1 2020-071-004-001-099 Modernizace farmy - technologie pro skot, shrnovač píce Kadaň 255 000,00 Kč
1 2020-071-004-001-103 Vybudování skladu jablek Lubenec 349 300,00 Kč
1 2020-071-004-001-105 Technologie pro chov kuřic Kadaň 500 000,00 Kč
1 2020-071-004-001-106 Dovybavení farmy - Podbořanský Rohozec Podbořanský Rohozec 276 000,00 Kč
1 2020-071-004-001-107 modernizace Farm Poláky s.r.o. 2020 Podbořanský Rohozec 242 400,00 Kč
1 2020-071-004-001-108 Modernizace farmy - Jitka Sládečková Kadaň 599 400,00 Kč
1 2020-071-004-001-113 Vybavení pro zemědělce Valeč 263 160,00 Kč
1 2020-071-004-001-114 Investice do zemědělského podniku - O. Kobza Chbany 225 000,00 Kč
1 2020-071-004-001-115 Investice do vybavení farmy Toužim 300 000,00 Kč
1 2020-071-004-001-116 Modernizace strojů na farmu Pšov 273 000,00 Kč
1 2020-071-004-001-118 Investice pro farmu Verušičky 700 000,00 Kč
1 2020-071-004-001-119 Oprava stodoly ve Vrbičce Vroutek 588 582,00 Kč
1 2020-071-004-001-120 Zlepšení podmínek skladování krmiv Petrohrad 585 910,00 Kč
1 2020-071-004-001-122 Investice pro farmu Toužim 300 000,00 Kč
1 2020-071-004-001-139 Modernizace mechanizace k pěstování zeleniny a ke zpracování objemných krmiv pro welfare zvířat Nepomyšl 84 016,00 Kč
1 2020-071-004-001-142 Projekt do živočišné výroby Toužim 300 000,00 Kč
1 2020-071-004-001-144 Investice do zemědělské techniky na sklizeň pícnin Žatec 250 000,00 Kč
1 2020-071-004-001-145 Nákup stroje pro živočišnou výrobu Štichovice 294 000,00 Kč
1 2020-071-004-001-151 Investice do technologie moření obilí - O S E X Ž A T E C , společnost s ručením omezeným Žatec 800 000,00 Kč
1 2020-071-004-001-153 Nákup čelního nakladače Lubenec 210 000,00 Kč
1 2020-071-004-001-155 Modernizace živočišné výroby Toužim 600 000,00 Kč
1 2020-071-004-001-161 Investice do zemědělského podniku - Breze a.s. Kadaň 594 000,00 Kč
1 2020-071-004-001-164 Rekonstrukce podlahy stodoly Veliká Ves 245 355,00 Kč
1 2020-071-004-001-167 Modernizace zemědělského podniku Podbořany 245 000,00 Kč
1 2020-071-004-001-170 Čoubův Mlýn Manětín 346 500,00 Kč
    Celkem počet žádostí: 31   11 805 228,00 Kč

PRV2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, celková alokace na vyplacení dotace: 3,323.000,-Kč

Fiche Žádost Název Obec  Dotace 
2 2020-071-004-002-098 Stroj na výrobu masných produktů Podbořany       499 750,00 Kč
2 2020-071-004-002-104 Pořízení strojů na zpracování píce Lubenec       239 000,00 Kč
2 2020-071-004-002-131 Investice ke zvyšování a monitorování kvality produkce Chbany          38 250,00 Kč
2 2020-071-004-002-141 Faremní moštárna Stateček u Lněníčků - I. etapa Nepomyšl          90 568,00 Kč
2 2020-071-004-002-156 Zpracování lenešických masných výrobku Lenešice       980 000,00 Kč
2 2020-071-004-002-162 Investice do potravinářského provozu - Breze a.s. Kadaň       750 000,00 Kč
2 2020-071-004-002-171 Investice do zpracování zemědělské produkce II. Račetice       450 000,00 Kč
2 2020-071-004-002-172 Zpracování vlastní produkce Manětín       499 999,00 Kč
    Celkem počet žádostí: 8      3 547 567,00 Kč

RV3 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, 9,000.000,-Kč

Fiche Žádost Název Obec  Dotace 
3 2020-071-004-003-087 Pořízení tiskárny Kadaň          224 100,00 Kč
3 2020-071-004-003-088 Stroj pro truhláře Vilémov          207 000,00 Kč
3 2020-071-004-003-089 Dopravní prostředek pro venkovského živnostníka Vroutek          225 000,00 Kč
3 2020-071-004-003-100 Pořízení dopravního prostředku Kryry          224 550,00 Kč
3 2020-071-004-003-109 Vybavení pneuservisu Podbořany          156 015,00 Kč
3 2020-071-004-003-111 Nákup minibagru Měcholupy          449 100,00 Kč
3 2020-071-004-003-124 Nákladní přívěs pro truhlářskou dílnu Vilémov            55 065,00 Kč
3 2020-071-004-003-126 Pořízení vybavení pro rozvoj firmy Kryry          180 000,00 Kč
3 2020-071-004-003-127 Investice do rozvoje podnikání Kadaň          202 500,00 Kč
3 2020-071-004-003-128 Pořízení mini-rýpadla Kadaň          430 551,00 Kč
3 2020-071-004-003-130 Nová truhlárna Pšov Pšov          201 667,00 Kč
3 2020-071-004-003-134 Stavební činnost na venkově Veliká Ves          135 000,00 Kč
3 2020-071-004-003-135 Zefektivnění provozovny TS Aircraft shop Podbořany          449 550,00 Kč
3 2020-071-004-003-136 Modernizace objektu provozovny Vilémov          449 100,00 Kč
3 2020-071-004-003-138 Optimalizace sanitačních procesů a skládovaní sudů Žatec          201 600,00 Kč
3 2020-071-004-003-140 Zefektivnění výroby BRABEC vzduchotechnika Holedeč      1 224 000,00 Kč
3 2020-071-004-003-143 Pořízení pojízdného kompresoru Libočany          157 500,00 Kč
3 2020-071-004-003-147 Rozvoj kvality výrobního zázemí v oblasti tisku Podbořany          711 000,00 Kč
3 2020-071-004-003-157 Rychlé občerstvení na zámku Stekník Zálužice          369 675,00 Kč
3 2020-071-004-003-158 Rozvoj podnikání v tisku Kadaň          900 000,00 Kč
3 2020-071-004-003-159 Investice do rozvoje firmy Postoloprty          899 550,00 Kč
3 2020-071-004-003-163 Založení provozovny pro nezemědělskou činnost - Breze a.s. Kadaň          855 000,00 Kč
3 2020-071-004-003-165 Zahájení podnikání v projekčních pracech Kadaň          450 000,00 Kč
3 2020-071-004-003-166 Zahájení podnikání - výroba suchých vazeb Kadaň          450 000,00 Kč
3 2020-071-004-003-168 Rozšíření firmy o dřevovýrobu Libědice          211 500,00 Kč
3 2020-071-004-003-169 Pořízení užitkového vozu Krásný Dvůr          220 500,00 Kč
3 2020-071-004-003-173 Rozšíření výroby textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků. Očihov          157 500,00 Kč
3 2020-071-004-003-174 Rozšíření penzionu Manětín          220 500,00 Kč
    Celkem přijatých žádostí: 28      10 617 523,00 Kč
Článek vyšel : 27.2.2020