Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání (OPZ4) na území MAS Vladař I.
Aktuality:

Školení pro žadatele 1.výzvy MAS Vladař-OPZ-Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání (OPZ4) na území MAS Vladař I.

16.3.2018 od 11:00 - školící místnost MAS Vladař, Masarykovo náměstí 22, Podbořany

Mapa: https://mapy.cz/s/2rxm8, první patro

Program:

  1. Úvod a představení MAS
  2. Představení výzvy
  3. Podporované aktivity
  4. Principy sociálního podniku
  5. Způsob hodnocení projektů
  6. Rozpočet
  7. Podnikatelský a finanční plán
  8. Odkazy na zdroje informací 
  9. Základní informace o podávání Žádostí o dotaci na MAS přes MS2014+

V rámci školení bude připraveno drobné občerstvení.

Prosíme  registraci na školení, v případě konkrétního záměru nám jej zašlete předem ke konzultaci - email: zdenek.mach@vladar.cz

Galerie :

Článek vyšel : 5.3.2018