Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ 2.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4) Místní akční skupina Vladař Území MAS Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Školení žadatelů k 2. výzvě IROP (sociální podnikání) - II. - SEMINÁŘ ZRUŠEN

30.1.2018 od 09.00 Vás zveme na seminář pro žadatele z výzvy č. 2. IROP Obecní úřad Valeč

SEMINÁŘ pro žadatele ZRUŠEN !!! Jelikož se do uvedeného termínu neregistroval žádný zájemce, je seminář zrušen. V případě zájmu o individuální konzultace v rámci výzvy, se prosím obracejte na e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE - II.
v rámci vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s.

2.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4)

MAS Vladař o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášené výzvě, k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „IROP“

Termín konání: 30. 01. 2018
Místo konání: Obecní úřad Valeč, Náměstí č.p. 119 - MAS Vladař (1. patro)
Čas zahájení, ukončení: 09.00 – 12.00 hodin

Program semináře:

  • 09:00 - 09:15 Prezentace
  • 09:15 - 09:20 Zahájení semináře
  • 09:20 - 10:30 Představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO IROP“), oprávnění žadatelé, podporované aktivity, míra podpory, cílové skupiny, a další potřebné údaje
  • 10:30 - 11:30 Podání žádosti v ISKP14+
  • 11:30 - 12:00 Závěr, diskuse

Potvrzení účasti: Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na semináři, nejpozději do 26.1.2018, na e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

 

V případě, že se do uvedeného termínu nepřihlásí žádný zájemce, seminář bude zrušen.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 0.0.0000