Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 2.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4)
Aktuality:

Školení žadatelů k 2. výzvě IROP

17.1.2018 od 12.00 Vás zveme na seminář pro žadatele z výzvy č. 2. IROP na OÚ Petrohrad

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
v rámci vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s.

„2.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4)“

MAS Vladař o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášené výzvě, k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „IROP“

Termín konání: 17. 01. 2018
Místo konání: Obecní úřad Petrohrad – Obec Petrohrad, 439 85 Petrohrad č.p. 146
Čas zahájení, ukončení: 12.00 – 15.00 hodin

Program semináře:

  • 12:00 - 12:15 Prezentace
  • 12:15 - 12:20 Zahájení semináře
  • 12:20 - 13:30 Představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO IROP“), oprávnění žadatelé, podporované aktivity, míra podpory, cílové skupiny, a další potřebné údaje
  • 13:30 - 13:45 Přestávka – Coffe break
  • 13:45 - 14:30 Podání žádosti v ISKP14+
  • 14:30 - 14:50 Závěr, diskuse

Potvrzení účasti: Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na semináři, nejpozději do 12.1.2018, na e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 4.1.2018