Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE Podpora komunitního života na venkově 2022 PK
Aktuality:

Ukončen příjem žádostí do výzvy MAS Vladař - Podpora komunitního života na venkově 2022 PK

Dne 1. července v 16:00 byl uzavřen příjem žádostí do výzvy "Podpora komunitního života na venkově 2022 PK"

V rámci programu Plzeňského kraje získal MAS Vladař pro své území získal 50 000 Kč. Žadatelé mohli od 13. června do 1. července podávat žádosti na podporu svých projektů (ve výši 5 - 20 000 Kč). 

Žádost o dotaci podali následující žadatelé:

Registrační číslo projektu Žadatel Obec Projekt  Celkové způsobilé výdaje projektu   Požadovaná dotace 
2021/PK/1/1 Obec Štichovice Štichovice Kulturní akce Štichovice 2022 25 000,00 Kč 20 000,00 Kč
2021/PK/1/2 KOS Manětínský z.s. Manětín Živá Skalka 24 940,00 Kč 19 952,00 Kč
2021/PK/1/3 Baroko v Čechách z.s. Manětín Hudební vlny na plovárně Manětín 25 000,00 Kč 20 000,00 Kč
DOTACE CELKEM 59 952,00 Kč

 

Nyní proběhne hodnocení přijatách žádostí a následný výběr projektů doporučených k financování.

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ
Nyní Vaše žádosti zpracováváme. Do pěti pracovních dní od ukončení příjmu žádostí bude zpracována kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektu.
V případě, že žádost obsahuje formální nedostatky (např. identifikační údaje žadatele), obdrží žadatel na kontaktní e-mail výzvu k nápravě. Žadatel bude mít možnost opravit nedostatky do pěti pracovních dní. Pokud nedojede do dané lhůty k nápravě, bude žádost z dalšího hodnocení vyloučena. O vyloučení bude žadatel informován prostřednictvím kontaktního e-mailu. 

Následně proběhne kontrola věcného hodnocení. Žádosti, které neobdrží minimální počet 40 bodů, budou z hodnocení vyřazeny. Žádosti, které obdržely minimální počet bodů, budou předloženy Výběrové komisi. Výběrová komise žádosti ohodnotí a seřadí podle bodového ohodnocení (od nejvyšší po nejnižší, v případě shody bodů rozhoduje čas doručení žádosti). Věcné hodnocení žádostí bude ukončeno do dvaceti pracovních dní od ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti.

Výběr projektů k podpoře provádí Rozhodovací komise. Ta na základě doporučení Výběrové  komise rozhodne, které projekty budou schváleny k realizaci. O závěru Rozhodovací komise budou všichni žadatelé informování prostřednictví kontaktního e-mailu (do deseti pracovních dní po ukončení věcného hodnocení).

ZÁVĚREČNÉ VÝSLEDKY HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ MŮŽETE OČEKÁVAT V SRPNU 2022!

Článek vyšel : 8.7.2022