Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař 2.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

UKONČEN PŘÍJEM žádostí - výzva č. 2. MAS Vladař

Dne 21.2.2018 v 10:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 2. výzva MAS Vladař-IROP-Vznik a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4).

Do 2. výzvy MAS Vladař nebyla ze strany žadatelů zaregistrována žádná žádost o podporu. MAS Vladař bude nyní řešit možnost "otevření  / opakované vyhlášení" 2. výzvy. O tomto kroku budeme opět informovat prostřednictvím našich webových stránek MAS Vladař.

Galerie :

Článek vyšel : 22.2.2018