Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ukončen proces hodnocení FNaP 4. výzva IROP Mas Vladař

Dne 6. 8. 2018 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 4. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podpoření základních a mateřských škol celého území MAS Vladař.

Dne 7. 8. 2018 se koná pracovní jednání členů Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař (vedoucí pracovník SCLLD a manažer operačního programu IROP), kde budou předány předsedkyni Výběrové komise MAS žádosti o podporu, které splnily podmínky FNaP a mohou být tak zařazeny do dalšího procesu hodnocení - věcné hodnocení projektů, a budou přiřazeni hodnortitelé na jednotlivé projekty / žádsoti o podporu k vypracování hodnotících posudků.

Dne 17. 8. 2018 se koná hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, kde budou ze strany hodnotitelů předány vypracované hodnotící posudky níže uvedených žádostí o podporu a na zákaldě tohoto budou vypracované kontrolní listy věcného hodnocení včetně seznamu doporučených projektů, nedoporučených projektů a seznam náhradních projektů, které budou následně postoupeny k poslednímu kroku hodnocení ze strany MAS Vladař, kdy tento administrativní krok má v kompetenci Rozhodovací komise MAS a to výběr projektů, které budou / nebudou doporučeny k financování včetně projektů, které budou součástí seznamu náhradních projektů.

Seznam předaných žádostí o podporu, které splnily podmínky FNaP:

 • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008567 - Přírodní vědy názorně - Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
 • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008568 - Lubenecké vzdělávání pro budoucnost - přírodovědné vzdělávání - Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny
 • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008665 - Inovace polytechnického vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani - Základní škola, ul. Školní 1479, okr. Chomutov
 • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008666 - Inovace jazykového vzdělávání - Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň
 • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008667 - Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani  - Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov
 • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008694 - Moderní trendy do výuky jazyků - Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny
 • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008697 - Inovace přírodovědného vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani  - Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov
 • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008699 - Inovace přírodovědného vzdělávání - Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň
 • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008700 - Inovace přírodovědného vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani - Základní škola, ul. Školní 1479, okr. Chomutov
 • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008876 - JAZYKY MULTIMEDIÁLNĚ A BEZBARIÉROVĚ - Základní škola Lenešice, okres Louny, příspěvková organizace
 • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008881 - Rekonstrukce učebny pro výuku cizích jazyků na ZŠ a MŠ Vroutek - Základní škola  a Mateřská škola Vroutek, okres Louny -  příspěvková organizace
 • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008893 - Učebna přírodovědných předmětů v ZŠ a MŠ Radonice a zajištění bezbariérového přístupu - Obec Radonice

 

Seznam žádostí o podporu, které nebyly hodnoceny, z důvodu stažení žádosti žadatelem před zahájením procesu hodnocení FNaP:

 • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008569 - Lubenecké vzdělávání pro budoucnost - přírodovědné vzdělávání - Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

Galerie :

Článek vyšel : 7.8.2018