Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

UKONČEN proces hodnocení ZOZ u výzev IROP, část V.

14. Výzva MAS Vladař IROP 4

V podaných žádostech o podpopru, které podléhají níže uvedené výzvě MAS Vladař, byl UKONČEN proces hodnocení ze strany ŘO IROP / CRR IROP a to závěrečné ověření způsobilosti "ZOZ", kdy toto hodnocení bylo pro žadatele neúspěšné. Žádosti o podporu nesplnily podmínky způsobilosti k financování po doplnění. ŘO IROP vydá "Rozhodnutí o ukončení administrace žádosti o podporu.

Alokace ze 14. výzvy IROP 4 bude využita pro území MAS Vladař i nadále, kdy se použije na vyhlášení výzev, které jsou v plánu vyhlásit a otevřít ještě v roce 2021. O dalších detailech a přesné informace již brzy naleznete na stránkách www.vladar.cz.

Pozn.:

 1. CZV - celkové způsobilé výdaje, což znamená, že částky jsou uvedeny ve výši 95% Evropské fondy / příspěvek Unie + 5% spoluúčast žadatele
 2. 16. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1) nemá uvedeny výsledky hodnocení z důvodu, že u podaných žádostí o podporu se ještě řeší adminisrtaivní proces na MAS Vladař o.p.s. a na straně žadatele

 

14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III.

 • Vznik nového sociálního podniku - šicí dílna v Žatci
  • ALFA STYLE, s.r.o.
  • 1.493.260,00 Kč (CZV)
 • Jsme Café ve Spolku a začínáme sociálně podnikat
  • CuatroM s.r.o.
  • 2.013.629,00 Kč (CZV)

Galerie :

Článek vyšel : 30.8.2021