Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Aktuality:

Úspěšně uzavřen příjem žádostí 3. Výzvy PRV - Seznam došlých žádostí

V pátek 15.2.2019 v 24:00 byl ukončen příjem žádostí 3. Výzvy MAS Vladař v rámci programového rámce PRV. přes portál farmáře SZIF dorazilo celkem 65 žádostí o podporu ve 4 fichích s celkovými náklady přesahujícími 60 milionů Kč. Celkové způsobilé výdaje projektů jsou necelých 50 milionů Kč, požadovaná dotace 27 milonů Kč. Podané projekty se zavazují vytvořit 11 pracovních míst.

Seznam žádostí:

PRV1: Investice do zemědělských podniků

Reg. číslo žádosti Název projektu Místo realizace
2019-071-003-001-004 Investice do zemědělského podniku - Statek Hořenice Chbany
2019-071-003-001-008 Technika pro zahradnictví Veliká Ves
2019-071-003-001-009 Nákup žacího stroje pro sklizeň pícnin Měcholupy
2019-071-003-001-012 Modernizace živočišné výroby Toužim
2019-071-003-001-013 Pořízení sběrače kamene Kryry
2019-071-003-001-014 Pořízení diskového podmítače Kryry
2019-071-003-001-018 Pořízení pícninářské techniky Vroutek
2019-071-003-001-020 Farma Petr Stříbrný Nečtiny
2019-071-003-001-024 Stroje pro sečení a sklizeň travnatých pozemků Podbořany
2019-071-003-001-025 Modernizace farmy Kobylé. Pšov
2019-071-003-001-026 Rozmetadlo průmyslových hnojiv Žatec
2019-071-003-001-029 Pořízení traktoru Lubenec
2019-071-003-001-031 Zvýšení produktivity a efektivity chovu skotu Žlutice
2019-071-003-001-032 Technika pro obhospodařování obtížně dostupných pozemků Toužim
2019-071-003-001-034 Pořízení fekálního návěsu Lubenec
2019-071-003-001-038 Nákup traktoru Podbořany
2019-071-003-001-040 Investice do zemědělského podniku - BREZE a.s. Kadaň
2019-071-003-001-042 Rozvoj farmy Vrcha Valeč
2019-071-003-001-045 Čoubův mlýn Manětín
2019-071-003-001-048 rekonstrukce K96 přístavbou krmiště Nečtiny
2019-071-003-001-049 Pořízení secího stroje Podbořany
2019-071-003-001-051 Nákup stroje pro živočišnou výrobu. Štichovice
2019-071-003-001-052 Přihnojovací stroj Veliká Ves
2019-071-003-001-055 Investice do farmy Valeč
2019-071-003-001-057 Modernizace ekologické farmy II. Kadaň
2019-071-003-001-059 Strojové vybavení farmy II. Podbořanský Rohozec
2019-071-003-001-061 Modernizace Farm Poláky Podbořanský Rohozec
2019-071-003-001-062 Traktor s čelním nakladačem, přepravník balíků Kadaň
2019-071-003-001-063 Pořízení stroje na přípravu půdy Žatec
2019-071-003-001-069 Zlepšení podmínek v chovu skotu a ovocnářství Vroutek
2019-071-003-001-071 Nákup secí linky Kadaň
2019-071-003-001-073 Nákup traktoru Lubenec
2019-071-003-001-074 Projekt do živočišné výroby Toužim
2019-071-003-001-075 Oprava stodoly Manětín
  • Celkem žádáno o dotaci: 16.989.358 Kč
  • Alokace na opatření: 6.000.000 Kč

PRV2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Reg. číslo žádosti Název projektu Místo realizace
2019-071-003-002-019 Vybudování skladu a pořízení technologie pro navýšení kapacity m Toužim
2019-071-003-002-022 Vybavení pro výrobu masných produktů Podbořany
2019-071-003-002-037 Vybavení zpracovny ovoce a zajištění distribuce produkce Lubenec
2019-071-003-002-054 Dovybavení linky na třídění a expedici brambor. Štichovice
2019-071-003-002-068 Investice do zpracování zemědělské produkce Račetice
2019-071-003-002-076 Moštárna Stvolny Manětín
2019-071-003-002-079 Investice do hmotného majetku Lenešice
  • Celkem žádáno o dotaci: 2.763.489 Kč
  • Alokace na opatření: 3.000.000 Kč

PRV3: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Reg. číslo žádosti Název projektu Místo realizace
2019-071-003-003-005 Vybavení pro živnostníka na venkově Račetice
2019-071-003-003-006 Navýšení výrobních kapacit a modernizace šicí dílny v Žatci Žatec
2019-071-003-003-007 Pořízení vybavení venkovského obchodu Račetice
2019-071-003-003-010 Rozšíření vitrážnické dílny Lubenec
2019-071-003-003-016 Vybavení truhlářské dílny Vilémov
2019-071-003-003-017 Rozšíření poskytovaných služeb pro zlepšení kondice, fyzické i o Žatec
2019-071-003-003-021 Rozvoj rozsahu a kvality výrobního zázemí v oblasti výroby potis Podbořany
2019-071-003-003-023 Vybavení pro stavbaře Radonice
2019-071-003-003-028 Rozvoj firmy Žlutice
2019-071-003-003-033 Pořízení vyhledávače zemních kabelů a zařízení pro zemní protlak Libočany
2019-071-003-003-035 GASTRO Valeč
2019-071-003-003-043 Pořízení stroje na svařování plastu. Postoloprty
2019-071-003-003-044 Nákup vybavení LEADER ACADEMY o.p.s. Valeč
2019-071-003-003-046 Modernizace zařízení kuchyně Zámeckého pivovaru Chyše Chyše
2019-071-003-003-050 Nářadí pro stavební činnost Radonice
2019-071-003-003-053 Opravárenská dílna Kadaň
2019-071-003-003-058 Vybavení pro projektovou činnost Kadaň
2019-071-003-003-065 Nákup hydraulického nakládacího jeřábu Vroutek
2019-071-003-003-066 Valečská pálenice - založení lihovaru Valeč
2019-071-003-003-072 Investice do nezemědělského podniku - truhlářství Libědice Libědice
2019-071-003-003-077 Rozšíření penzionu Manětín
2019-071-003-003-078 Oprava střechy spilky bývalého valečského pivovaru Valeč
  • Celkem žádáno o dotaci: 5.961.450 Kč
  • Alokace na opatření: 7.200.000 Kč

PRV4: Neproduktivní investice v lesích

Reg. číslo žádosti Název projektu Místo realizace
2019-071-003-004-064 Výstavba stezky na vrch Rubín Podbořany
2019-071-003-004-067 Naučná stezka Manětín "Na skalce" Manětín
  • Celkem žádáno o dotaci: 1.094.909 Kč
  • Alokace na opatření: 5.800.000 Kč

Galerie :

Článek vyšel : 20.2.2019