Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 3.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I. OPZ1: Zaměstnanost Operační program zaměstnanost
Aktuality:

VÝBĚR PROJEKTŮ doporučených k financování ve 3. výzvě MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I.

Dne 31. 10. 2018 proběhlo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař k 3. výzvě MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I., byly zde vybrány projekty, které budou doporučeny k financování.


V 3. výzvě MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I. byly zaregistrovány dvě žádosti v celkové výši 7 995 700,00 Kč. Celková alokace výzvy činila 8 000 000,00 Kč. Alokace výzvy tudíž může pokrýt oba projekty.

Rozhodovací komisesestavila na základě výsledků věcného hodnocení seznam vybraných projektů:

 1. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009784
  název projektu: NOVÝ IMPULS
  žadatel: Nadace Valeč v Čechách
  Žádost o podporu byla doporučena k financování.
   
 2. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009844
  název projektu: POZITIVNÍ ZMĚNA
  žadatel: LEADER ACADEMY, o.p.s.
  Žádost o podporu bylo dopoučena k financování.

Podrobnější informace naleznete v příloze.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 5.11.2018