Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM ÚSTECKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově - ÚK Podpora komunitního života na venkově 2022-2 ÚK Program rozvoje Ústeckého kraje
Aktuality:

VÝBĚR PROJEKTŮ doporučených k financování ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2022-2 ÚK

V úterý 15. prosince proběhlo v prostorách kanceláře MAS Vladař jednání Rozhodovací komise, která vybrala projekty doporučené k financování ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2022-2 ÚK.

Do této výzvy jsme přijali celkem deset žádostí o podporu. Rozhodovací komisi byly představeny jednotlivé žádosti a výsledky jejich věcného hodnocení. Dvě žádosti nesplnily podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti. Byli tak vylopučeny z další administrace. Podmínky věcného hodnocení splnilo všech osm zbylých žádostí. Rozhodovací komise doporučila k financování všech osm projektů.

Pořadové číslo Registrační číslo projektu Žadatel Projekt  Požadovaná dotace  Projekt k podpoře doporučen/nedoporučen
k financování
1. 2022/ÚK/2/7 Společenstvo pro památky Podbořanska, z.s. Společná výsadba hrušní 8 302,90 Kč Doporučeno k financování
2. 2022/ÚK/2/8 Za záchranu kostela sv. Jiljí, z.s. Adventní koncert 6 000,00 Kč Doporučeno k financování
3. 2022/ÚK/2/2 Obec Veliká Ves Listopadová taneční zábava 13 600,00 Kč Doporučeno k financování
4. 2022/ÚK/2/5 Město Blšany Kulturní akce v Blšanech 20 000,00 Kč Doporučeno k financování
5. 2022/ÚK/2/1 Okrašlovací spolek Budíček, z.s. Setkání fotbalových veteránů 9 920,00 Kč Doporučeno k financování
6. 2022/ÚK/2/9 Obec Čeradice Sraz rodáků a přátel obce Čeradice 20 000,00 Kč Doporučeno k financování
7. 2022/ÚK/2/10 Kulturní zařízení města Postoloprty Čertovské hrátky s rodinou Lucifera třináctého 18 000,00 Kč Doporučeno k financování
8. 2022/ÚK/2/4 Základní škola Kryry, okres Louny Školní advent 11 000,00 Kč Doporučeno k financování
Článek vyšel : 15.12.2022