Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM ÚSTECKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK
Aktuality:

VÝBĚR PROJEKTŮ doporučených k financování ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK

V úterý 11. října proběhlo v prostorách kanceláře MAS Vladař jednání Rozhodovací komise, která vybrala projekty doporučené k financování ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK.


Do této výzvy jsme přijali celkem 30 žádostí o podporu za celkem 515.804 Kč. Alokace výzvy činila 608.661 Kč. 

Rozhodovací komisi byly představeny jednotlivé žádosti a výsledky jejich věcného hodnocení. Všechny přijaté žádosti splnily podmínky věcného hodnocení. Rozhodovací komise doporučila k financování všech 30 projektů.

Výsledky výběru projektů ve výzvě MAS Vladař "Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK":

Pořadové číslo Registrační číslo projektu Žadatel Projekt  Požadovaná dotace  Projekt k podpoře doporučen/nedoporučen
k financování
1. 2022/ÚK/1/8 VEEV, z.s. Spolkový ples v Petrohradě 9 900,00 Kč Doporučeno k financování
2. 2022/ÚK/1/9 VEEV, z.s. Dokončení včelí stezky 9 700,00 Kč Doporučeno k financování
3. 2022/ÚK/1/4 Tělovýchovná jednota Spartak Lubenec, z. s. Turnaj v nohejbale 8 800,00 Kč Doporučeno k financování
4. 2022/ÚK/1/1 Obec Veliká Ves Svatovavřinecká pouť 20 000,00 Kč Doporučeno k financování
5. 2022/ÚK/1/5 Okrašlovací spolek, z. s. Setkání přátel a kamarádů Hořetic 20 000,00 Kč Doporučeno k financování
6. 2022/ÚK/1/7 Obec Libědice Libědická NECKYÁDA aneb HRY BEZ HRANIC 20 000,00 Kč Doporučeno k financování
7. 2022/ÚK/1/15 Sportovní klub Libědice, z.s. Sporotvní utkání k 75. výročí SK Libědice 19 872,00 Kč Doporučeno k financování
8. 2022/ÚK/1/16 SK Sokol Holedeč z.s. Mamoriál Jana Dienelta 20 000,00 Kč Doporučeno k financování
9. 2022/ÚK/1/17 Obec Zálužice Fakt dočesná 20 000,00 Kč Doporučeno k financování
10. 2022/ÚK/1/20 Via Lavemente, z.s. 690 let zámku Pětipsy 20 000,00 Kč Doporučeno k financování
11. 2022/ÚK/1/22 Společenstvo pro památky Podbořanska, z.s. Výstava Očihov včera a dnes 19 836,00 Kč Doporučeno k financování
12. 2022/ÚK/1/23 Městys Nepomyšl Volejbalový turnaj dne 20. 8. 2022 20 000,00 Kč Doporučeno k financování
13. 2022/ÚK/1/26 Obec Čeradice Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu 20 000,00 Kč Doporučeno k financování
14. 2022/ÚK/1/2 Obec Vilémov Setkání spoluobčanů 18 640,00 Kč Doporučeno k financování
15. 2022/ÚK/1/3 Město Mašťov Sraz rodáků a přátel města Mašťova 20 000,00 Kč Doporučeno k financování
16. 2022/ÚK/1/6 Obec Krásný Dvůr Sraz rodáků a přátel Krásného Dvora a všech jeho obcí 20 000,00 Kč Doporučeno k financování
17. 2022/ÚK/1/24 Za záchranu kostela sv. Jiljí, z.s. herní klub Vojáček 14 000,00 Kč Doporučeno k financování
18. 2022/ÚK/1/28 Zámek Poláky Podpora a vybavení pro komunitu zámku Poláky 20 000,00 Kč Doporučeno k financování
19. 2022/ÚK/1/12 Občanské sdružení NAŠE RADONICKO z.s. Střelby Vintířov 18 816,00 Kč Doporučeno k financování
20. 2022/ÚK/1/14 OKAP Podbořany, z.s. Setkání rodáků a přátel Mukoděl 5 040,00 Kč Doporučeno k financování
21. 2022/ÚK/1/18 LEKAF z.s. Kulturní léto v Letním kině a amfiteátru Kryry 20 000,00 Kč Doporučeno k financování
22. 2022/ÚK/1/19 Okrašlovací spolek STEBNO 2020 Zakončení léta 20 000,00 Kč Doporučeno k financování
23. 2022/ÚK/1/29 1. Česká společnost, z.s. Svatomartinský lampionový průvod 11 200,00 Kč Doporučeno k financování
24. 2022/ÚK/1/11 Myslivecký spolek HUBERT 1. Ročník dětských rybářských závodů RADÍČEVSKÁ ŠUPINA 20 000,00 Kč Doporučeno k financování
25. 2022/ÚK/1/13 Základní a Mateřská škola Tuchořice Tvoříme společně s dětmi rodiči i prarodiči 14 400,00 Kč Doporučeno k financování
26. 2022/ÚK/1/21 Městská správa sociálních služeb Kadaň Country odpoledne s Úletem 9 600,00 Kč Doporučeno k financování
27. 2022/ÚK/1/25 MC Jablíčko z Nepomyšle, z.s. Kreativní dílny v Jablíčku 20 000,00 Kč Doporučeno k financování
28. 2022/ÚK/1/30 Základní škola Kryry, okres Louny Sportuje celá škola 16 000,00 Kč Doporučeno k financování
29. 2022/ÚK/1/10 RADKA, z.s. Aktivizační činnost pro seniory 20 000,00 Kč Doporučeno k financování
30. 2022/ÚK/1/27 Okrašlovací spolek Budíček Vroutecké vánoční setkání 20 000,00 Kč Doporučeno k financování

Všichni příjemci dotace byli pozváni na "Seminář pro příjemce", který se koná ve čtvrtek 20. října od 16:00 v prostorách kanceláře MAS Vladař.

Vzhledem k tomu, že nebyla alokace výzvy zcela vyčerpána, vyhlásila Rozhodovací komise druhé kolo výzvy. Více o výzvě druhém kole výzvy naleznete zde.

Článek vyšel : 13.10.2022